- Flere bedrifter bør fortelle sin historie i media

Hvordan ser media på privateide norske bedrifter og deres behov? Vi har spurt politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

Trine Eilertsen er politisk redaktør i Aftenposten. Foto: Aftenposten 

Publisert 21.04.16

SMB, Eierskapskonferanse 2016

Trine Eilertsen ble under NHOs Eierskapskonferanse denne uken utfordret på medias syn på privat eierskap og politikk.

- Hvordan opplever du medias dekning av privat eierskap?

- Litt unyansert og på et overordet nivå. Mange medier diskuterer i for liten grad rammebetingelsene til de enkelte bedriftene, og viser for sjelden frem hva bedriftene regner som sine utfordringer.

- Hvorfor det?

- Min hypotese er at mange journalister ikke kjenner mennesker som jobber i små og mellomstore bedrifter og har lite kunnskap om hva som foregår der. Det er også lettere å fenges av de skikkelig rike, de kjente næringslivstoppene, og de får forholdsvis mye spalteplass.

- Forstår mediene hva private, norske eiere bidrar med til samfunnet?

- Jeg tror verdiskaping er et vagt begrep for mange, ikke bare journalister. Sammenhengen mellom verdiskapingen i bedriftene og budsjettkronene som politikerne fordeler gjennom vedtakene sine er ikke tydelig nok for mange. Men det er heller ikke mange bedrifter som forteller sin historie. Det bør flere gjøre, selv om det innebærer å åpne bøkene og vise frem økonomien for å snakke om skatt og rammebetingelser.

- Jeg hører fra flere at de synes det er ubehagelig å gjøre dette, men hvis du brenner for en sak så må du ofre noen for det. Et oppslag i en avis er et kortvarig ubehag sammenliknet med å bidra til endringer som betyr noe for bedriften. Folk i næringslivet deltar for sjeldent i det offentlige ordskiftet, og vi savner dem! Det er for mange organisasjoner og for få private eiere som deltar. 

- Lesere og velgere trenger å se hvem dette handler om for å forstå problemstillingene, og da blir det for fjernt å alltid forholde seg til en næringsorganisasjon. Vi engasjerer oss i det vi forstår og klarer å kjenne oss igjen i.

- Men ofte ender saker om formuesskatt med en lite sympatisk "riking"-vinkling. Skjønner du at bedrifter kvier seg for å delta?

- Det er sikkert eksempler på at noen føle at de har blitt "tatt", men jeg tror ikke det er så mange eksempler på at journalistene vil "ta" bedrifter.  Det er nok først og fremst politikerne som merker det tøffeste kjøret fra journalistene. Men vi er nødt til å ha gode eksempler for å kunne illustrere poengene, og da må bedrifter og eiere stille opp.

- Fremover tror jeg det blir viktig å vise at kuttene i formuesskatten faktisk brukes til å investere i bedriftene, i og med at det er et av hovedargumentene for å redusere skatten, sier Eilertsen.

Les også: Trine Lerum Hjellaugs 10 tips til god ledelse