Å lede en bedrift i omstilling

- Slå den målgivende pasningen så de ansatte scorer

Hun er 4. generasjons leder av Lerum frukt og bær og har spilt fotball i 20 år. – Mange er redde for endring. Men skaper du lagånd i bedriften går ballen i mål, mener Trine Lerum Hjellhaug.

Trine Lerum Hjellhaug er opptatt av å lytte til de ansatte. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Publisert 20.04.16

SMB, Eierskapskonferanse 2016

- Jeg har en annen lederstil og filosofi enn generasjonene før meg. De var gründere og ga beskjeder til de ansatte. Jeg har mer tro på involvering, sier Trine Lerum Hjellhaug.

Som nyutdannet ble hun fabrikksjef i familiebedriften Lerum i en alder av 24 år, og administrerende direktør som 33-åring. Hun tok over ledelsen av en bedrift med en lang historie.

- Men jeg kritiserer ikke hvordan de ledet bedriften før altså, påpeker hun.

- Slik de gjorde det da var rett for den tiden, men nå er det en annen tid. Nå er det i større grad kamp om kompetansen. De ansatte setter større krav til arbeidsgiver, til omdømme til bedriften og til muligheter, sier hun.

Lerum Hjellhaugs lederfilosofi

1. Sett krav

2. Struktur og plan

3. Involvering og ansvar

4. Gjensidig respekt og tillit

5. Skill sak og person

6. Ta beslutninger

7. Vær konsekvent

8. Stå for det man sier

9. Humor og ydmykhet

10. Gi tilbakemelding

I kontinuerlig endring

Lerum er i dag en landsdekkende leverandør av syltetøy, saft og jus. Produktene blir distribuert gjennom de fleste dagligvarebutikkene i landet, i tillegg til at de leverer til storhusholdning og industri. Produksjonsanleggene og hovedkontoret ligger i Sogndal kommune i Sogn. Der har de vært siden 1919, men det hele startet enda tidligere.

I 1905 bygde Kari og Nils H. Lerum seg hus på Sørheim i Luster. De startet landhandel i kjelleretasjen, og tok imot bær for videresending med båt til Bergen. En sommerdag i 1907 sto det igjen noen stamper bær på kaien. Kari og Nils fikk idéen om å lage saft av bærene, og resultatet ga mersmak.

- Mange snakker om at nå skjer omstillingen i næringslivet, men vi har vært i kontinuerlig omstilling vi, sier Lerum Hjellhaug.

Blant annet har Lerum gått fra å fokusere på produksjonen til å sette forbrukeren i sentrum.

- Nå skjer verdiskapingen mye mer i forkant av produksjonen, når vi jobber med å forstå markedet. Det har for eksempel blitt mye mer fokus på sunnhet som har ført til at vi har utviklet nye produkter, forklarer hun.

Les også: Bedriftene møter tøffere lånekrav

Lært mye av idretten

Lerum Hjellhaug har spilt fotball i toppserien for Trondheims-Ørn, og er opptatt av at man må få de ansatte med på laget.

- Min erfaring med lagspill i idretten har hjulpet meg mye. Vi må gjøre hverandre gode. Som leder skal du slå den målgivende pasningen slik at de ansatte scorer.

Hun påpeker at de ansatte skal vite hvor viktige de er.

- Det må være lov å involvere seg og det må være høyt under taket. Vi må tro på den ansatte og vise tillit. Da får du også tillit. Men du må sette av tid til å skape gode relasjoner.

Viktig å bli i Sogndal

Med 130 ansatte, lite "turnover", lavt sykefravær og rekordresultater i fjor, har Lerum tro på at lagspillet virker.

- Jeg føler at vi er en stor familie og det er viktig for oss at vi kan fortsette å ha produksjonen her i Sogndal. Det er viktig for merkevaren og stoltheten til de ansatte, sier Lerum Hjellhaug og legger til:

- Hvis jeg sitter i bilen så produsere vi fremdeles saft, men hvis de ansatte er borte, da stopper produksjonen opp.

Trines Lerum Hjellhaugs drivere: 

  • Det er moro
  • Vi skaper noe for oss selv og andre
  • Vi har tro på at vi kan klare det vi setter oss som mål
  • Ingen ting er umulig – det tar bare litt lenger tid

Hvordan møte utfordringene?

  • Ha tro på det du driver med
  • Vær villig til å endre det som er
  • Vær tro mot det du har sagt du skal gjøre
  • Bygg relasjoner
  • Bygg kultur

NHO mener:Norge trenger personlig eide bedrifter som Lerum! Les hvorfor.

Trine Lerum Hjellaug deltok på NHOs Eierskapskonferanse 20.april. Les mer om konferansen her