Eierskap

Staker ut egen kurs

Det begynte med fisk for omtrent femti år siden. I dag seiler 23 båter fra rederiet Eidesvik Offshore på verdenshavene. For familien Eidesvik er det viktig at bedriften blir i Langevåg på Bømlo. 

– Som personlig eier får du en sterk ansvarsfølelse som omfatter så vel bedriften som lokalmiljøet, sier Borgny Eidesvik. Foto: Redink.

Publisert 26.09.14

SMB

Det har en effekt at vi som hjørnesteins-bedrift inves­terer lokalt

Eidesvik Offshoreshistorie er nært knyttet til øya Bømlo i Hordaland. I 1965 bestemmer fisker Lauritz Eidesvik seg for å bygge seg opp som fiske­båtreder. Det begynner i det små sammen med broren Kristian, men så kommer oppløftende resultater fra oljeletingen i Nordsjøen. Lauritz ser raskt muligheter: Offshore-bransjen.

– Han begynte nokså forsiktig, kjøpte noen gamle båter og startet med seismikk og olje­prøvetaking av havbunnen. Men så ballet det på seg, og den første supplybåten ble hentet hjem fra Spania i 1977. Nå opererer vi innen tre segmenter; subsea, seismikk og supply, og vi har hele verden som arbeidsplass, forteller Lauritz’ svigerdatter Borgny Eidesvik. Hun er administrerende direktør i Bømmelfjord AS, et av de to eierselskapene i Eidesvik Invest som er hovedaksjonærer i Eidesvik Offshore.

Eidsvik Offshore har 1000 ansatte og 23 fartøy. Foto: Redink.

Eidsvik Offshore (bilde: Redink/ NHO)

Tok over roret

Borgny Eidsvik giftet seg inn i familien Eidesvik som 19-åring, jobbet deltid i rederiet og fikk etter hvert fire barn. Hun startet egen catering- og kafévirksomhet, mens mannen hennes etter hvert tok over direktørstillingen etter faren. I 2004 planla Eidesvik å gå på børs. Så døde Borgnys ektemann brått.

– Da ble det bråstopp i det meste. Introduk­sjonen til børs ble utsatt, jeg måtte overta en del av hans styreverv og jeg gikk mer aktivt inn i bedriften. Det hele var egentlig ganske heftig, forteller hun.

På børs kom selskapet likevel i 2005, og det var et viktig vendepunkt. Rederiet har siden ekspandert, og det er foretatt flere nye investe­ringer i både supply-, seismikk- og subseaskip.

Satser på miljøvennlige løsninger

Eidesvik Offshore er da også et selskap som staker ut sin egen kurs, og regnes som et offensivt foregangsrederi innen offshorefartøyer og -operasjoner. De satser sterkt på innovasjon og miljøvennlige løsninger, og fem av deres supplybåter går for eksempel på flytende naturgass, LNG.

– Vi laget den første båten som gikk på LNG, og Sjøfartsdirektoratet hadde ikke engang regel­verk tilpasset denne båttypen. Til slutt måtte vi selv bidra til å utvikle prosedyrer og manualer som andre nå bruker, sier Eidesvik. Hun mener bestemt at denne framoverlente holdningen er en viktig grunn til at de så langt alltid klarer å rekruttere nødvendig kompetanse.

Eidesvik Offshore satser sterkt på å skape et miljø som dyrker ideer. Foto: Redink.

– Skal du få tak i de rette folkene, må du vise at bedriften har et dynamisk miljø som dyrker ideer og utvikler nye løsninger. Det er ikke all nyutvikling du får betalt for der og da, men det er en strategi for fremtidig vekst. Jeg tror at miljøvennlige løsninger blir et stadig viktigere konkurransefortrinn.

Jeg tror bestemt det er en fordel at selska­pet er familieeid. 

Lokalpatrioter

Familien Eidesvik har alltid vært opptatt av at bedriften skal bli værende i Langevåg på Bømlo. Her eier de også eget skipsserviceverksted, i tillegg har mange virksomheter kommet til i kjølvannet av hjørnesteinsbedriften. Bømlo er på alle måter et livskraftig lokalsamfunn, og eierne av Eidesvik Offshore har vært gode bidragsytere. Lauritz Eidesvik var i sin tid ildsjelen bak Langevåg bygdatun, et samfunnshussom rommer både konferansesal, kafé, ungdoms-klubb, bank og kontorer – med mye mer.

– Vi skal ikke slå oss på brystet, men det har en effekt at vi som hjørnesteinsbedrift inves­terer lokalt og gjør det tydelig at vi har tenkt å bli værende i Langevåg. Bygdetunet sørger også for at vi har bedre kulturtilbud og at vi har fått beholde tjenester som lege, tannlege og så videre, og det har faktisk bidratt til en ny giv. Unge folk flytter tilbake, sier Eidesvik. Nå er barnehagen i bygda fylt til randen, og et nytt byggefelt har dukket opp.

– Eidsvik-rederiet har betydd enormt mye for lokalsamfunnet, sier Odd Harald Hovland, ordfører i Bømlo kommune. Foto: Redink

Blir i Langevåg

Det har aldri vært i eiernes tanker å flytte bedriften fra Langevåg, selv om rederiet har hele verden som marked.

– Vi kommer oss jo til flyplassen på en og en halv time. Det er ikke så gærent. Og når veiene på Bømlo blir bedre utbygget, så blir det jo også en fordel for oss her på Langevåg, sier Borgny Eidesvik. Hun mener den lokale tilknytningen eierne har, er viktig.

– Jeg tror bestemt det er en fordel at selska­pet er familieeid. Som personlig eier får du en sterk ansvarsfølelse som omfatter så vel bedriften som lokalmiljøet. Hadde vi ikke følt det slik, ville det vært lett å ta den enkle veien ut hvis noen ville kjøpe selskapet. Nei, det er her vi har røttene våre. Vi blir i Langevåg.

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331