Eierskap

Mestrenes mester

Bare 20 år gammel fant tømrer Jon-Olav Sigvartsen ut at han ville være sin egen herre. Med en rusten gammel Toyota HiAce og noe verktøy som eneste kapital, startet han eget selskap. Året var 2000.

- Hodet er alltid på jobb, og det skjer uforutsette ting hele tiden. Jeg synes likevel det er styggmorsomt, sier Jon-Olav Sigvartsen (t.v.) Foto: Erik Tallhaug

Publisert 17.02.15

I dag er Jon-Olav Sigvartsen tømrermester, selskapet JOS-Bygg er blitt en del av Norgeshus-kjeden og sysselsetter 21 mann – og håver dessuten inn priser og utmerkelser. De skårer også skyhøyt på kundetilfredshetsundersøkelser og består med glans når myndighetene utfører tilsyn.

– Utålmodighet, svarer bygg­mesteren kontant på spørsmål om hva som driver ham. 

Bratt læringskurve

Det begynte imidlertid i det små. De første oppdra­gene for den unge tømreren var rehabilitering og bygging av tilbygg. Men det var ikke nok for gründeren. Han skaffet seg et nettverk av underleverandører, slik at han kunne påta seg større prosjekter. Den første eneboligen reiste JOS-Bygg i 2002.

– Jeg skjønte knapt nok tegningene, og jeg tror jeg satt og laget kalkyler i tre dager. I dag ville jeg knapt brukt tre kvarter. Det var learning the hard way, sier Jon-Olav Sigvartsen med et bredt smil.

I 2004 var Sigvartsen klar for å ta et nytt skritt. Han startet et aksjeselskap og begynte å ansette folk. Eget næringsbygg ble reist, og selskapet klarte seg godt. I 2010 gikk JOS-Bygg inn i Norgeshus-kjeden, og selskapet var klar for å ta opp kampen med de store boligbygge­kjedene på Romerike.

– Siden har det vært et eventyr, som de sier, gliser Sigvartsen. JOS-Bygg har gjort seg godt bemerket innen kjeden, og har fått flere utmerkelser.

– Fra en beskjeden start som «bygdesnek­kere» som tok det vi kunne få, disponerer vi nå 20–30 tomter til enhver tid, sier Sigvartsen, som, suksessen til tross, ikke legger skjul på at det er mye arbeid å bygge og drive egen bedrift.

– Du gjør ikke dette hvis du har lyst til å legge fra deg jobben når du kommer hjem eller hvis du er glad i lange sommerferier. Hodet er alltid på jobb, og det skjer uforutsette ting hele tiden. Men jeg synes likevel det er styggmorsomt!

Hotel Union Geiranger har vært i familien i fire generasjoner

Håndverkere med nettbrett

Det er dermed neppe tilfeldig at Sigvartsen sitter i kjederådet og at hans selskap ble pluk­ket ut da Norgeshus ville utvikle nytt, digitalt styringssystem – såkalt Papirløs byggeplass. Nå er alle medarbeiderne på byggeplassen utstyrt med nettbrett, og all rapportering og dokumentering er digital.

– Det er ingen hemmelighet at de fleste håndverkere hater papirarbeid. Samtidig er det svært mange ting som må rapporteres. Det er for mange som sutrer over myndighetskravene bransjen vår stilles overfor. Vår inn­fallsvinkel er at vi heller må finne effektive og gode måter å møte kravene på. Når det ikke finnes gode nok styringssystemer, får vi utvikle dem selv, sier Sigvartsen.

I dag går for eksempel all avviksregistrering i JOS-Bygg digitalt fra byggeplassen til prosjekt­lederen på kontoret.

– Tidligere måtte prosjektlederen ut på byg­geplassen, og etterpå sitte og punche inn fra håndskrevne ark. Nå kan gutta på byggeplas­sen bare vippe fram nettbrettet, knipse et bilde og sende det inn med en kort bildetekst. Papir­løs byggeplass gir mer nøyaktig rapportering og sparer både tid og penger, sier Sigvartsen.

Alle nybygde hus får dessuten sin egen side på nettet, der eierne får tilgang til alle doku­menter, bruksanvisninger og lignende.

Man må føle seg satt pris på, ikke som en usynlig brikke som skrur opp gipsplater

Fra byggeplass til kontorplass

JOS-Bygg har igjennom alle år hatt fokus på kvalitet i alle ledd. Det er en viktig grunn til at bedriften har tatt regningen når medarbeidere tar videreutdanning og kurs. Fire av medarbeiderne har nå tatt mesterbrev, to er under utdanning og to begynner på mesterutdan­ning høsten 2014. JOS-Bygg må ut med om lag 50 000 kroner for hver nye mester.

En av dem er Roy Winge, tidligere snekker på JOS-Byggs boligprosjekter, nå prosjektleder med mesterbrev og kontorplass.

– Jeg hadde jobbet ti år ute på byggeplass, og ville ha mer utdannelse. Jeg hadde ikke lyst til å jobbe som snekker bestandig, sier Winge.

I 2012 flyttet han inn på kontoret som prosjektleder, og tar etter hvert mer rollen som driftsleder. – Det hender jeg savner hammeren, men dette er samtidig veldig spennende. Mesterutdannelsen har gitt meg økt forståelse for økonomi og ledelse. Jeg har fått sterkere ryggrad i jobben, sier den ferske mesteren.

Som gründere flest syntes Jon-Olav Sigvartsen i begynnelsen at det var vanskelig å delegere ansvar.

– Men jeg har lært at det er helt nødvendig. Det finnes andre måter å gjøre ting på enn min. Derfor er det bra å få flere flinke folk rundt seg i administrasjonen, og nå er vi blitt en fin trio her på kontoret som samarbeider bra.

Lønnsom investering

Det er flere grunner til at JOS-Bygg er opptatt av kompetansebygging.

– Konkurransen og kravene til byggebran­sjen øker, derfor må vi ha en solid stab. Det er et konkurransefortrinn. Når det gjelder Roy, var det dessuten viktig å tilby noe slik at vi ikke mistet ham. Folk blir mer motivert, de ser at de er viktige for bedriften og vi beholder dem lengre. Vi får mye igjen for de femti tusen, sier Sigvartsen med ettertrykk. Han mener høy kvalitet på leveransene og et godt renommé er alfa og omega for bedriften.

– Konkurransen i bransjen er hard, men hel­digvis er det ikke bare laveste pris som rår når folk skal bygge enebolig. Vi opplever hele tiden at folk ringer oss direkte, selv om de kanskje kan få jobben gjort for det halve. Men da blir også kvaliteten deretter. Og den bedriften har neppe helt rent mel i posen, heller.

Motivasjon og lagfølelse

Folkene må være motivert for jobben. Det er viktig for sjefen.

– Jeg har selv opplevd å jobbe et sted jeg ikke trivdes, og der ble jeg jo ikke lenge. Man må føle seg satt pris på, ikke som en usynlig brikke som skrur opp gipsplater.

I vinterhalvåret går derfor alle kollegene på ski sammen en gang i uka, om sommeren er det sykkel som gjelder. Med egne drakter, selvfølgelig. Vår og høst er det stor fest, og da rydder de lageret til dansegulv.

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331