Eierskap

– Graveskuffer er ikke bare graveskuffer

Omstilling handler om mye mer enn å flytte produksjonen. - Det handler like mye om å utvikle stadig nye prosesser og produkter, sier Tor Kjetilson Moe, eier av Gjerstad Products AS/AB. 

Foto: Øyvind Haug

Publisert 02.06.15

SMB

Gjerstad ble etablert i 1964 av Kjetil Moe, da som et mekanisk verksted. Entreprenøren syntes ikke skuffene som fulgte med anleggsmaskinene dugde, og begynte helt enkelt å lage dem selv. I dag produserer Gjerstad Products mange ulike typer graveskuffer og tilbehør til gravemaskiner, hjullastere og andre anleggsmaskiner. «Gjerstadskuffen» er i bran­sjen synonymt med kvalitet.

5 krav for god omstilling

1. Raskere og mer effektiv utbygging av vei og bane.

2. Skattereform som øker investeringene i norsk næringsliv.

3. Fullføre reformer innen offentlig sektor.

4. Dimensjonering av høyere utdanning tilpasset næringslivets behov.

5. Klimatiltak som bygger på grønn industriell utvikling.

– For oss som driver med dette, er nemlig ikke graveskuffer bare graveskuffer, poeng­terer Tor Kjetilson Moe, sønnen som arvet selskapet da faren døde i 1999. Tor Kjetilson Moe var bare 23 år gammel.

– Jeg var heller ikke gamle karen da jeg gikk inn som daglig leder i desember 2003, men jeg lærte gamet fort. Og jeg tror nok at det faktum at jeg var min fars sønn, gjorde at både de an­satte og markedet ga meg en sjanse. Han etterlot seg et fantastisk nettverk, sier Moe, som egent­lig ikke hadde planer om å gå inn i bransjen. Likevel har han aldri vurdert å selge selskapet.

– Faren min sa alltid: «Dette rotteracet skal ikke du ta del i!». Men så ble det brått sånn, og da så jeg at det var en veldig interessant bransje med hyggelige folk.

Ut av landet

Da Moe tok over hadde han en strategi om å være totalleverandør til bygg- og anleggs­bransjen. Det innebar blant annet knallhardt arbeid med produkt- og markedsutvikling.

– Vi ville i enda større grad posisjonere oss som totalleverandør av kvalitetsprodukter. Vi fikk utviklet noen veldig gode graveskuffer som ble høyt verdsatt av markedet. Vi legger blant annet inn en god porsjon industridesign, ikke bare fordi den skal ha lekker finish, men også for å gi skuffene bedre driftsøkonomi. Når vi utvikler nye produkter jobber vi dessuten tett med både brukere og forhandlere, sier han.

En av den unge bedriftslederens kjepphester var og er omstilling. Han begynte snart å stille seg spørsmålet: Hva skal vi være best på her lokalt – og hva kan andre produsere rimeligere med samme høye kvalitet? I 2002 forsøkte sel­skapet for første gang å flytte produksjonen til Litauen. Det var åpenbart at en del av produkt­sortimentet ble produsert med tap her i Norge.

– Den første etableringen i Litauen var ikke vellykket, så vi trakk oss ut igjen. Men erfarin­gen viste tydelig at det var marginer å hente på å produsere utenfor Norge, derfor fortsatte vi å lete etter muligheter, forteller Rune Storhaug, avdelingsleder for produksjon og kvalitet. Med fartstid som ansatt i selskapet siden 2000, har han vært gjennom både opp- og nedturer. Og han har sett selskapet endre seg.

Kom gjennom krisen

I 2006 og til dels 2007 var det gode tider i byggebransjen. Gjerstad tok mange topper i markedet og gjorde det økonomisk bra. Så kom finanskrisen.

– Den fikk vi virkelig kjenne på kroppen. Omsetningen datt fra 120 til 60 millioner fra ett år til et annet, sier Moe. Likevel klarte bedriften seg bra, i motsetning til mange andre.

– Faktisk kom vi styrket ut av det hele.

Da krisen traff med full tyngde, var vi allerede på ballen og hadde klart å redusere kostna­dene. Så benyttet vi tiden til produktutvikling mens markedet lå nede, og vi så ikke minst på alternativ produksjon. Allerede i 2010 var vi tilbake med flere produksjonssteder utenlands og enda bedre produkter, sier han.

I dag har Gjerstad Products hovedproduksjo­nen i Bangkok og Bangalore i India, i tillegg til produksjon i Italia, Latvia, Litauen, Finland og Sverige. I Norge sitter salgs-, logistikk- og utviklingskompetansen.

– Vi har gått fra å være en produksjonsbedrift til å bli en logistikkbedrift. Omstilling handler jo om mye mer enn å flytte produksjonen, selv om det også var viktig for oss. Det handler like mye om å utvikle stadig nye prosesser og produkter, sier Moe.

Blir i Norge

Verken Tor Kjetilson Moe eller Rune Storhaug legger skjult på at omstillingsprosesser kan være både smertefulle og langvarige. Det har vært mange humper i veien.

– Det er et svært arbeid. Vi hadde ikke mye erfaring med å produsere utenlands, og vi har måtte bryte ny mark. Jeg visste at det ville bli utfordrende, men det ble faktisk verre enn jeg trodde, sier Storhaug. Det tok blant annet et helt år fra beslutningen om å produsere ute ble tatt, til bedriften faktisk fikk produktene levert – i alle fall med ønsket kvalitet. Leveringstid har også vært en utfordring.

– Kundene skal jo ikke merke forskjell på om det produseres her eller i India, påpeker Storhaug, og legger til: – Samtidig var det helt nødvendig. Det var bare snakk om når vi skulle ta steget ut, ikke om vi skulle flytte ut produksjon.

Selv om Gjerstad Products i dag har fått på plass gode systemer og tjener penger, har de ingen planer om å hvile på laurbærene.

– Omstilling er ikke noe vi gjør av og til, det er en kontinuerlig prosess. Vi lever i en bransje som er utsatt for ekstreme svingninger, derfor har vi fokus på fortsatt produkt- og markeds­utvikling, samtidig som vi profesjonaliserer underleverandørene våre og oss selv, sier Moe. Han understreker at han ikke har noen planer om å flytte hele bedriften ut av Norge.

– Hovedbasen vår vil alltid være her på Gjerstad. Her har vi en ekstremt kunnskaps­rik og god gjeng som skal bidra til bedriftens videre eksistens i framtiden, slår han fast.

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331