Fakta - Mindre bedrifter i Norge

Små og mellomstore bedrifter (færre enn 100 ansatte) er svært viktige for norsk økonomi og står for halvparten av verdiskapingen.

Publisert 23.11.15

SMB, Eierskapskonferanse 2015