- Anbefaler flere å etablere seg i Sverige

– Det er et fantastisk spennende marked med store muligheter for vekst, sier Heine Wang, konsernsjef i Nokas. De er en av rundt 2000 norske bedrifter som har etablert seg i Sverige.

Går du inn i et nytt marked må du gjøre det med full tyngde, mener Heine Wang, konsersjef i Nokas og leder av NHOs Eierforum. Foto: Tuva Gaarder Nordlie.

Publisert 20.04.15

SMB, Eierskapskonferanse 2015

 I 1987 startet tre unge menn selskapet Vakt Service i Tønsberg. I dag heter de Nokas og er det største sikkerhetsselskapet i Norge. I tillegg er de nummer to i det svenske markedet, med rundt 3000 ansatte i nabolandet vårt.

- Vi har hatt en veldig positiv erfaring med å etablere oss i Sverige. Vi har blitt tatt godt imot av myndigheter, kunder og medarbeidere, sier Heine Wang, konsernsjef i Nokas.

Det er rundt 2000 norske bedrifter som har etablert seg i Sverige, viser tall fra Norsk Innovasjon. 

- Det er positivt at norske bedrifter etablerer seg i nye markeder, lykkes og vokser. Det er med på å skape bærekraftige bedrifter, basert på innovasjon og konkurransekraft, sier NHOs president Tore Ulstein.

Denne uken er 60 private eiere og politikere samlet i Stockholm for å utveksle erfaringer under NHOs Eierskapskonferanse.

Les mer om Eierskapskonferansen 2015

Fakta om Norge – Sverige

 • Det er over 2000 norske selskaper i Sverige.
 • Norske bedrifter har totalt ca. 56 000 ansatte i Sverige.
 • 9,4 % av norsk fastlandseksport går til Sverige.
 • 12,7 % av importen er fra Sverige (utenom skip, oljeplattformer og råolje).
 • Sverige er dermed Norges viktigeste handelspartner utenfor oljeindustrien (2014).

  (Kilde: Innovasjon Norge)

Etablere nettverk

Nokas sin reise ut i Norden begynner i 2007.

- Vi ville bygge et nordisk selskap og da var det naturlig å begynne med Sverige, sier Wang.

De starter et omfattende arbeid med å kartlegge markedet.

- Vi etablerte et godt nettverk med svenske sikkerhetsleverandører, kunder og samarbeidspartnere, forklarer Wang.

Mange muligheter

Ett år senere gjør de sitt første oppkjøp i Sverige av et mindre kontanthåndteringsselskap i Gøteborg for å få en «lyttepost» inn i det svenske markedet.

I 2011 er de klare for å starte «erobringen». De ulike aktørene er kartlagt, allianser er bygget og markedet analysert. Målene er definert og bearbeidet over tid.

- Det har vært en veldig vellykket etablering. I dag har vi 1,6 milliarder i omsetning i Sverige, av en samlet konsernomsetning på 4,5 milliarder, sier Wang.

Han understreker at det er mange muligheter for norske bedrifter i Sverige.

- Det er et marked som er dobbelt så stort som vårt og det er veldig nært oss.

Artikkelen fortsetter under bildet: 

 I 1987 startet tre unge menn selskapet Vakt Service i Tønsberg. En av dem var Heine Wang. Foto: privat.

Planlegging viktig

For Nokas har det vært avgjørende å bygge et solid management i Sverige.

- Du kan ikke drive business ledet fra Norge. Vi tror på at «all business is local». Vi har lykkes med dette delvis ved å få et solid management gjennom oppkjøp og delvis ved å rekruttere nytt, forklarer Wang.

Han er opptatt av at nøkkelen til suksess også handler om god planlegging, og en bevissthet rundt forskjeller.

- Norge og Sverige har ulike kulturer og språk. Markedene fungerer også veldig forskjellig og det er viktig å kjenne til forskjellene i «spillereglene». Det viktigste er å vite at det er forskjeller, både i regelverket og kulturen.

For eksempel tar prosesser litt lenger tid i Sverige fordi det er flere som skal involveres.

- Vi har mye å lære bort og motsatt. Handlekraft og bevegelse er noe vi kan lære bort, men det har sine fordeler med grundig forankring også.

Wang lister opp noe forskjeller:

 • Vår kultur bygger på skipsfart og handel. Korte uformelle beslutningsveier. Noe mindre høflighet – rett på sak.
 • Vi er mer uformelle i ord og handling. Vi kler oss mer uformelt og skifter til findressen til middag. Øvrige europeere gjør gjerne det motsatte.
 • Vi tror at svenskene forstår vårt språk like godt som vi forstår dem.
 • Vi kan fort oppfattes som uhøflige (litt enkle) og at vi har et sugerør rett inn i oljekassen.

Les også Innovasjon Norge sine tips: Slik gjør du buisness i Sverige

- Privat eierskap er positivt

Privat eierskap står sterkere i Sverige enn i Norge og Wang mener vi med fordel kan se til Sverige på flere områder.

- Jeg mener at privat eierskap er utelukkende positivt. Det er mer langsiktig og gir bedre tilgang på risikovillig kapital. Fordi svenskene ikke har formuesskatt er det også flere som er villige til å investere i bedrifter der. Formueskatten i Norge en konkurranseulempe de ikke har i Sverige.

Les også: - En suksess for Sverige å fjerne formuesskatten

Veien videre

Nokas utfordring fremover er å skape en nordisk identitet.

 - Nå må vi skape en kultur og felles verdier, sier Wang.

 Og han har enda større ambisjoner enn Sverige. 

- Vi er nå i full gang med å etablere oss i Danmark og Finland også. Vi vil styrke arbeidet med organisk vekst og fortsette med oppkjøp. Jeg tror at Skandinavia på sikt kommer til å bli ett marked.

Heine Wangs tips for etablering i Sverige: 

 • Går du inn i et nytt markedet må du gå inn med full tyngde.
 • Alltid fokus på markedet, kunde og konkurrenter. Ikke glem egen Cash Flow og hjemmemarkedet.
 • Norge og Sverige har ulike kulturer og språk. Markedene fungerer også veldig forskjellig. Dette må ikke undervurderes. Viktig å kjenne til forskjellene i «spillereglene».
 • Det svenske markedet er dobbelt så stort som det norske innenfor alle områder. Det gir fantastiske muligheter dersom man er godt forberedt.
 • Det er ingen alternativ til vekst. Norske bedrifter, uavhengig av eierskapsform, bør vurdere å gå inn i nye markeder. Husk at planlegging er viktig, og å bygge nettverk er helt avgjørende.