Bedriftene møter tøffere lånekrav

Bankene har blitt mye mer restriktive på å gi lån til bedrifter, viser NHOs økonomibarometer. Mindre tilgang på kapital kan gi alvorlige konsekvenser for næringslivet.

– Nå er bankene mer forsiktige, selv om firmaet vårt har sterkere økonomi, sier Jon-Olav Sigvartsen i Norgeshus Jos-Bygg AS. Foto: Erik Tallhaug

Publisert 14.03.16

SMB, Eierskapskonferanse 2016

– Vi får ikke bygd så mange boliger som vi kunne ha gjort, sier Jon-Olav Sigvartsen, gründer og eier i Norgeshus Jos-Bygg as i Eidsvoll kommune til Dagens Næringsliv.

Han opplever nå at banken har strengere krav om å skyte inn mer egenkapital i nye prosjekter, og krav om mer forhåndssalg. Begge deler hindrer raskere vekst i selskapets boligproduksjon.

Sigvartsen er ikke alene om å merke innstramningene. I NHOs ferske økonomibarometer svarer 23 prosent av medlemsbedriftene at bankenes utlånspolitikk fører til at bedriftene får mindre tilgang på kreditt. I tredje kvartal 2015 var andelen 15 prosent.

Er du privat eier? Bli med på NHOs Eierskapskonferanse 20. - 21. april. Der setter vi søkelyset på hva som må til for å få vekst i privat eierskap. 

Går utover økonomisk vekst

– I disse urolige tidene må bankene ta sin del av samfunnsansvaret og sørge for kapitaltilgang, spesielt for små og mellomstore bedrifter i Norge, sier NHOs president Tore Ulstein.

19 prosent av bedriftene svarer at de på grunn av bankenes krav revurderer eller utsetter investeringsprosjekter.

– Når bedriftenes tilgang på kreditt strammes inn, reduseres investeringsnivået i Norge, og det går utover økonomisk vekst. Dette er alvorlig, understreker Ulstein.

Det er spesielt reiselivsnæringen, bygg- og anleggsnæringen og forretningstjenester som merker disse problemene.

– Tidligere følte jeg at selskapet fikk låne det jeg forventet og litt til. Nå er de mer forsiktige, selv om firmaet vårt har sterkere økonomi, sier Sigvartsen til DN.

Les også: Sigvartsen startet egen bedrift som 20-åring

– Må ta samfunnsansvar

NHOs Eierforum, som består av 50 private eiere, har rangert sine politiske prioriteringer. Nummer én er å fjerne formuesskatt, nummer to er nettopp tilgang på kapital for vekst i eksisterende bedrifter.

Dette mener NHOs Eierforum er de viktigste politiske sakene. Klikk på bildet for større visning.

NHO mener at myndighetene nå må vurdere å benytte seg av muligheten til å la bankene gjøre et unntak i egenkapitalkravet for små og mellomstorebedrifter, slik andre land har gjort. Det vil gjøre det lettere for bankene å låne til disse bedriftene.

– Norge har hittil valgt å ikke benytte seg av dette, men nå mener vi at situasjonen tilsier at det må vurderes, sier Ulstein.

Han mener at det akkurat nå er ekstra viktig at gode og lønnsomme prosjekter blir finansiert og realisert.

- Da må bedriftene få god tilgang på kapital, og renten må ikke settes for høyt, sier Ulstein.

Du møter blant annet Tore Ulstein på NHOs Eieskapskonferanse i april. Les mer og meld deg på.