Årets tema

Temaene som tas opp på Eierskapskonferansen 2015 er tett knyttet til det som opptar private, familieeide bedrifter slik som skatter, rammebetingelser, tilgang på kapital, innovasjon og omstilling, etc.