Nyhetsarkiv

 1. Taler SMB-bedriftenes sak

  3. januar 2018 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  - SMB-politikk er en viktig satsing for NHO i 2018, både når det gjelder politiske prioriteringer, arrangementer og synlighet internt og eksternt, sier ny leder av NHOs SMB-forum, Karl Inge Rekdal.

 2. NHO heier på Gasellebedriftene!

  17. oktober 2017 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  98 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore. De skaper jobber, velferd og gode lokalsamfunn.

 3. Eierforum møter stortingsrepresentanter

  16. november 2015 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Eierforum i dialog med stortingsrepresentanter, for å gi innspill til hva som skal til for å sikre og øke det private, norske eierskapet.

 4. - En suksess for Sverige å fjerne formuesskatten

  22. april 2015 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  I løpet av 2000-tallet fjernet Sverige arve- gave- og formuesskatten. - Vi har fått en mye bedre skattestruktur og en bedre økonomi, sier Krister Andersson i Svenskt Næringsliv. NHOs president mener vi kan lære mye av nabolandet vårt.

 5. Nokas-sjefen anbefaler flere å etablere seg i Sverige

  20. april 2015 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  – Det er et fantastisk spennende marked med store muligheter for vekst, sier Heine Wang, konsernsjef i Nokas. De er en av rundt 2000 norske bedrifter som har etablert seg i Sverige.

 6. Eierskapskonferansen 2014

  12. februar 2015 | Eierskapskonferanse 2015

  Eierskapskonferansen 2014 ble avholdt i Geiranger. Private bedriftseiere fra nesten 50 bedrifter, og flere stortingspolitikere var samlet på Hotel Union Geiranger. Les mer om fjorårets konferanse.

 7. Eierskap behandlet i Stortinget

  29. januar 2015, EIERSKAPSMELDINGEN | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Næringskomiteen har behandlet Regjeringens omdiskuterte eierskapsmelding. NHO er fornøyd med hovedregelen om at eierskap til bedriftene i Norge skal være privat.

 8. Ikke salg av Norge

  22. januar 2015 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  - Er staten også best til å drive reklamebyråer? Det spør NHO-direktør Petter Haas Brubakk etter at reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen går ut mot statlig nedsalg i noen selskaper.