Nyhetsarkiv

 1. Gründer ser vekstpotensial i tare og tang

  30. mai 2018 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Taregründer Kåre Breivik i Barents Seaweed er NHO Gründers første medlem. Han vil bidra til å etablere taredyrking som en bærekraftig industri langs kysten.

 2. NHO Gründer – for deg i etableringsfasen

  29. mai 2018 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Norge trenger 600.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde tritt med velstandsutviklingen. Gründerne er viktige bidragsytere om vi skal nå disse målene.

 3. Eierskapskonferansen 2018 - Verdien av arbeid og privat eierskap

  4. april 2018 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Hva er de viktigste driverne for at private eiere kan fortsette å spille en nøkkelrolle i samfunnet for å skape verdier og bevare arbeidsplasser? Sikre deg en plass og meld deg på NHOs eierskapskonferanse 25. april på Ekebergrestauranten i Oslo.

 4. Taler SMB-bedriftenes sak

  3. januar 2018 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  - SMB-politikk er en viktig satsing for NHO i 2018, både når det gjelder politiske prioriteringer, arrangementer og synlighet internt og eksternt, sier ny leder av NHOs SMB-forum, Karl Inge Rekdal.

 5. NHO heier på Gasellebedriftene!

  17. oktober 2017 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  98 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore. De skaper jobber, velferd og gode lokalsamfunn.

 6. Eierforum møter stortingsrepresentanter

  16. november 2015 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Eierforum i dialog med stortingsrepresentanter, for å gi innspill til hva som skal til for å sikre og øke det private, norske eierskapet.

 7. Eierskap behandlet i Stortinget

  29. januar 2015, EIERSKAPSMELDINGEN | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  Næringskomiteen har behandlet Regjeringens omdiskuterte eierskapsmelding. NHO er fornøyd med hovedregelen om at eierskap til bedriftene i Norge skal være privat.

 8. Ikke salg av Norge

  22. januar 2015 | Eierskapskonferanse 2015, SMB

  - Er staten også best til å drive reklamebyråer? Det spør NHO-direktør Petter Haas Brubakk etter at reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen går ut mot statlig nedsalg i noen selskaper.