Dette er NHOs krav for personlige eiere

Se hva NHO mener er god politikk for personlige eiere, og møt tre engasjerte eiere.

SE VIDEO: Dette ønsker eierne seg av politikerne.

Publisert 04.09.14

Offentlig sektor og næringslivet, SMB

Bedrifter som er eid av norske privatpersoner utgjør en stor og viktig del av næringslivet.

- Privat eierskap er veldig viktig for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, og spesielt i distriktene, sier Heine Wang, leder av NHOs Eierforum.

Viktige arbeidsplasser

Over 80 prosent av norske bedrifter har en norsk person som største eier, og de finnes over hele landet.

De personlig eide bedriftene står for over halvparten av arbeidsplassene i næringslivet, og de kjennetegnes blant annet av at eierne er dypt engasjert i bedriften og de ansatte.

Disse bedriftene spiller dessuten en særlig viktig rolle for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av Distrikts-Norge.  

- Vi tror at privat eierskap er veldig langsiktig. Vi er derfor opptatt av å få gode rammebetingelser, og vi vil prøve å påvirke politikere til å se viktigheten av privat eierskap, sier Wang.

Saken fortsetter under bildet.

Private bedriftseiere fra nesten 50 bedrifter, og flere politikere samles to ganger i året til Eierskapskonferansen. Her i Geirangerfjorden, på vei til konferansen i 2015. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

Trenger gode rammevilkår

NHO mener en god politikk for personlig eierskap innebærer konkurransedyktige norske skatteregler, tilgang på kapital til nyinvesteringer og stimulering av entreprenørskap.

I tillegg må vi ha en opinion som verdsetter det å eie og drive private bedrifter.

I dokumentet "Personlige eiere - lokal tilhørighet" kan du lese mer om hva NHO mener politikerne bør fokusere på når det gjelder personlig eierskap. Der møter du også fem eiere, fra forskjellige deler av landet, som forteller sine historier.

Last ned brosjyren nederst i artikkelen.

NHOs politikk for personlige eiere:

  • Fjern formueskatten på arbeidende kapital.
  • Innfør minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

  • Gjør skatte- og avgiftsregelverket enklere.
  • Innfør tak for eiendomsskatteverdi på næringseiendom (som for formueskatten) og klarere unntak for maskiner.
  • Sørg for ordninger som stimulerer tilgang på kompetent kapital i bedriftene.
  • Øk rammen for den skattefrie rabatten når ansatte kjøper aksjer i egen bedrift.
  • Etabler en ordning med konto for langsiktig aksjesparing (KLAS) så flere personer sparer i aksjer. 
  • Styrk SkatteFUNN ved å fjerne timesatsen og øke fradragsprosenten. 
  • Sørg for at entreprenørskap blir en integrert del av norsk lærerutdanning.