Gründer ser vekstpotensial i tare og tang

Taregründer Kåre Breivik i Barents Seaweed er NHO Gründers første medlem. Han vil bidra til å etablere taredyrking som en bærekraftig industri langs kysten.

#205

Kåre Breivik fra Barents Seaweed AS er NHO Gründers første medlem. Her sammen med ansvarlig for NHO Gründer Magnvor Lunåshaug. Fotograf: NHO

Publisert 30.05.18

SMB, Eierskapskonferanse 2015

NHOs satsing for oppstartsbedrifter NHO Gründer ble formelt lansert denne uken, og allerede nå har de første medlemmene tegnet seg. Flere av landsforeningene har tjuvstartet, og har allerede tatt imot en håndfull nye gründermedlemmer. Den aller første kom i Sjømat Norge, og gründeren har store planer for en ny vekstnæring i nord.

Kåre Breivik viser til det enorme potensialet som ligger i taredyrking ikke minst for eksport til Kina. Kineserne er ledende i en verdensproduksjon som allerede er på 30 millioner tonn årlig som for det meste går til mat, helsekost, kosmetikk og farmasøytiske produkter, og har en markedsverdi på8 milliarder USD. Breivik forteller at det er en forventet årlig vekst på 8 -10 prosent innen tareproduksjon.

- Kineserne klarer ikke å dekke eget behov, så bare i dét markedet er det store muligheter, sier Breivik, som gjerne ser at en ny tarenæring kan bygge videre på den kompetanse og infrastruktur som laksenæringen har utviklet langs kysten.

- Norskekysten er «vårt gull» og gjennom et utstrakt samarbeid i et nettverk ønsker vi å la verdiene skapes der ressursene er. Basert på stedegne planter kan vi dyrke frem havets grønnsaker på en bærekraftig måte, uten å tilføre gjødsel eller andre kunstig stimuli, sier Breivik.

Breivik har lang erfaring både som lokal- og regionalpolitiker i Finnmark. I nærmere 30 år har han deltatt aktivt innen både politikk, samfunnsliv. Han har vært ordfører i Tana kommune, og har vært i fylkespolitikken i Finnmark i seksten år.

Han forteller om tidligere erfaring med etablering med nye produkter i nye markeder, da han kjøpte en gård og startet villsvinproduksjon i Tana. Det var en større utfordring enn forventet, særlig fordi han manglet det nødvendige nettverket, og han avviklet gården etter 6 års drift.

Erfaringene fra den perioden vil han nå benytte som taregrunder i Finnmark. Med konstruktivt samarbeid med Algenettverk Nord og Kunnskapsparken Origo i Alta, ser han svært lyst på situasjonen.
– Her har jeg truffet et fagmiljø som gir grundere god og målrettet veiledning på flere områder, sier Breivik.

Magnvor Lunåshaug er nyansatt som NHOs ansvarlige for gründersatsingen. Hun er glad for å ha fått en flying start med fremoverlente gründere som Kåre Breivik og Barents Seaweed.

- Kåre har ambisjoner, ikke bare for egen bedrift. Han ønsker å utvikle en hel næring. Vi håper at et samarbeid med våre fagfolk i Sjømat Norge og i NHO kan bidra til at han lykkes, sier Lunåshaug.

Gründersatsingen til NHO vil ha to bærebjelker: politisk påvirkning og praktiske medlemsfordeler. NHO vil jobbe for bedre rammevilkår for gründerbedrifter gjennom et særlig fokus på:

  • Skjemavelde og forenkling
  • Finansiering og kapitaltilgang
  • Sikkerhet og rettigheter for gründere

Medlemskapet i NHO Gründer koster 2000 kroner i året og tilbys bedrifter som er i driftsår 0-2 og som har under sju millioner i omsetning. Bedriften blir da medlem av NHO Gründer og i en av våre landsforeninger. Vi stiller våre rådgivere og fagpersoner til rådighet og kan tilby gode rabatterte avtaler innenfor blant annet pensjon, forsikring og advokathjelp. I tillegg får du som medlem tilgang til vår digitale arbeidsgiverportal arbinn.no, hvor bedriftene kan få hjelp til å drive sin bedrift gjennom maler, kontrakter og svar på aktuelle spørsmål.

Hvordan bli medlem?

Ta gjerne kontakt direkte med den mest relevante landsforeningen for nettopp din bedrift. Du kan også ta kontakt med NHOs regionskontor, eller melde deg inn direkte her.

Les mer om taredyrking hos Algenettverk Nord

Kontakt oss

Magnvor Lunåshaug

Gründeransvarlig

Produkt

magnvor.lunashaug@nho.no
Mobil
91396531