Regatta AS

Vårt viktigste bidrag ligger nedfelt i vår visjon; «Safe and comfortable under all conditions», sier Irene V. Mjelde, administrerende direktør.

Irene V. Mjelde, administrerende direktør Regatta AS

Publisert 08.05.14

SMB

Navn: Irene V. Mjelde
Tittel: Administrerende direktør
Bedriftsnavn: Regatta AS, Møre og Romsdal
Antall ansatte: 8

Om bedriften: Leverandør av flyte- og redningsprodukter.

Hva mener du er din bedrifts viktigste bidrag til samfunnet?Vårt viktigste bidrag ligger nedfelt i vår visjon; «Safe and comfortable under all conditions». Våre produkter har bidratt til – og skal for fremtiden bidra til – å berge liv og gi mennesker en tryggere hverdag ved og på sjøen. Vi skal være en god og lønnsom bedrift for vår eier, med bevisst fokus på å bygge merkevaren Regatta, og en god og spennende arbeidsplass for våre ansatte. Gjennom å ha outsourcet funksjoner som regnskap, lagerhold/håndtering og datalagring til selskap bidrar vi også til at andre bedrifter lokalt kan fokusere og rendyrke sitt kjerneområde. Vår beliggenhet i en maritim klynge i nordvest, i nær dialog med både lokale og nasjonale kunder, bidrar vi med gode produktløsninger tilpasset kundenes behov for å bedre sikkerheten i arbeidssituasjoner.

Hva skal til for at en bedrift lykkes i Norge?
Først og fremst må man ha like rammevilkår som de man konkurrerer med. Forskning og utvikling er viktig, og skal vi og mange andre bedrifter lykkes må vi hele tiden fokusere på å ligge i forkant. Forskning og utvikling er kostbart og tidkrevende og det er viktig for små og mellomstore bedrifter at det finnes gode støtteordninger som enkelt kan administreres slik at terskelen for å søke og rapportere er lav.

Hva gjør det gøy å drive bedrift?
Å drive med noe så meningsfylt som å utvikle og selge produkter som berger liv gjør det fantastisk spennende å drive en bedrift. Når man har engasjerte medarbeidere som deler en visjon og jobber for dette hver dag både internt og ute i markedet, og vi får tilbakemeldinger fra brukere som kan fortelle at våre produkter har berget livet deres, da gir det vi gjør en utrolig mening.

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710