Eid Elektro: Kjøpte skolen – reddet hjembygda

Daglig leder Ove Kjøllesdal i Eid Elektro er lokalpatrioten som brenner for hjembygda. Da skolen var truet av nedleggelse kjøpte han og flere sambygdinger skolebygget og startet Montessoriskole.

Publisert 19.06.17

Jobbskaperne

Bedriftslederen Ove overtok skolen for å holde liv i bygda. Hva er det med Elektrobygda Eid?

Ove Kjøllesdal mener lokalt eierskap er viktig for levende lokalsamfunn. For Eid Elektros del innebærer den lokale forankringen at bedriften mer enn gjerne støtter lokale lag og organisasjoner, og investerer i nærmiljøet.

Flere av Eid Elektros ansatte bor i Kjølsdalen, Ove Kjøllesdals hjembygd, med 300 innbyggere. Da kommunen for noen år siden foreslo å legge ned skolen og flytte elevene til nabobygda, gikk Ove Kjøllesdal og andre i bygda til aksjon.

Ove Kjøllesdal. Fotograf: Kyrre Lien.

#205

Fikk lov å starte skole

– Vi jobbet først for å beholde den offentlige skolen, men skjønte raskt at det var en tapt kamp. Derfor søkte vi Utdanningsdirektoratet og fikk tillatelse til å starte en privat Montessoriskole. En del av bygdefolket kjøpte skolebygget sammen, og så pusset vi det opp på dugnad. I dag er det 32 barn på skolen, og barnehagen har også flyttet inn og blitt Montessoribarnehage. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at vi har vært med på å redde bygda, forteller han.

Eid Elektro har hatt flere oppdrag for Montessoriskolen i Kjølsdalen.

– I et lokalmiljø er samspill viktig – alle er avhengige av hverandre. Det at jeg engasjerte meg i skolen har hatt positive synergieffekter for Eid Elektro. Det gode samarbeidet mellom lokalsamfunnet, næringslivet, kommunen og utdanningsinstitusjoner i Eid er det som har gjort mest inntrykk på meg som bedriftsleder i løpet av alle disse årene, sier Ove Kjøllesdal. 

Skolen i Kjølsdalen. Fotograf: Kyrre Lien

#205

 

Fakta Eid Elektro AS

  • Elektroinstallasjonsbedrift. Norgesledende på el-tavler og styringssystemer til veitunneler.
  • Sted: Nordfjordeid, Sogn og Fjordane.
  • Grunnlagt: 1980.
  • Antall ansatte: Om lag 70.
  • Omsetning 2016: 111 millioner kroner.
  • Medlemsbedrift i Nelfo og NHO. 

Sørger for lys i tunnelen

Elektroinstallasjonsselskapet Eid Elektro ble etablert på Nordfjordeid i 1980, og i 1985 ble 25-åringen Ove Kjøllesdal ansatt som daglig leder.

– De første årene var vi et tradisjonelt elektrofirma som tok oppdrag lokalt, men midt på 1990-tallet innså vi at hvis selskapet skulle utvikle seg og fortsette å være en spennende arbeidsplass, måtte vi satse på nisjer hvor vi kunne konkurrere både lokalt, regionalt og nasjonalt, forteller Kjøllesdal.

I dag har selskapet en egen teknisk avdeling som tar seg av de mest komplekse oppdragene, og de siste årene har elektroniske styringstavler vært den største satsingen. Uten Eid Elektros egendesignede el-tavler ville mange tuneller vært mørke.

– Vi leverer el-tavler til både vei- og tunnelanlegg, offentlige bygg, næringsbygg, kjøpesenter, flyplasser og offshoreinstallasjoner over hele landet, sier Kjøllesdal.

Da omsetningen passerte 50 millioner kroner i 2012 trodde han at taket var nådd.

– Men i fjor omsatte vi for 111 millioner kroner, så nå har vi sluttet med budsjett og driver isteden med kostnadskontroll. Penger har aldri vært drivkraften for oss, vår målsetting er å skape arbeidsplasser og få ting til å skje, forteller han. 

Hos Eid Elektro har de utfannet mer enn 100 fagarbeidere. Fotograf: Kyrre Lien

#205

Gir folk en sjanse

Den strategiske satsingen på flere markedsområder har åpenbart vært viktig for den eventyrlige veksten. Men like viktig er en bevisst satsing på å skape en inkluderende arbeidsplass, mener Kjøllesdal. Folk er bedriftens viktigste ressurs.

– Vi er opptatt av at de som jobber hos oss skal ha gode muligheter til å engasjere og videreutvikle seg, samtidig som vi til enhver tid tilbyr plasser til en stor gruppe lærlinger. I dag er 15 av våre 75 medarbeidere lærlinger, og vi har utdannet mer enn 100 fagarbeidere siden oppstarten. Vi har et godt samarbeid med elektrolinja på Eid videregåande skule, og ønsker å tilby lærlingene jobb etter endt læretid, forteller Kjøllesdal.

Å sørge for at det finnes mennesker med god og variert fagkompetanse i distriktene er helt avgjørende for næringslivet, mener han.

– Sentralisering av skoler og andre viktige tilbud er en utfordring. Uten samarbeidet med den lokale videregående skolen ville vi mistet mye av vårt rekrutteringsgrunnlag, og mange yrkesfag-elever ville ikke fått muligheten til å skape seg en karriere som de har hos oss i dag. Når sentrale tilbud forsvinner, forsvinner også menneskene og  kompetansen, sier Kjøllesdal.

Eid Elektro har også tilbud for folk som ønsker å omskolere seg eller å ta fagbrev nummer to, de som har hull i cv-en, samt flyktninger gjennom NHOs Ringer i vannet-satsing.

– Vi ønsker å være en samfunnsnyttig bedrift som skaper arbeidsplasser og gir folk en sjanse. Det får vi mye igjen for selv også – flere av våre dyktigste medarbeidere er folk som kanskje ville hatt problemer med å få jobb andre steder, sier han.

Les om flere jobbskapere

Gjennom kampanjen "Jobbskaperne" ønsker vi i NHO å løfte frem noen av de titusenvis av små og mellomstore bedriftene. De gir sitt bidrag til kanskje Norges viktigste oppgave: å skape flere jobber som trygger velferden.  

Ellingsen Seafood holder øysamfunnet Skrova flytende 
Kjettingen som erobret verdenHotel Union Geiranger gjør bygda levendeKeep-it er en innovasjon i verdensklasse