Ellingsen Seafood holder øysamfunnet Skrova flytende

I 70 år har Ellingsen Seafood holdt til på det vesle øysamfunnet Skrova i Lofoten. Familiebedriften omsetter for en halv milliard kroner årlig, og skaper ringer i vannet langt utover egen virksomhet.

Se historien brygga som ble starten på fiskeeventyret Ellingsen Seafoon

Publisert 19.06.17

Jobbskaperne

Karsten J. Ellingsen var ikke skapt til å være på havet. I 1947 arvet han ei brygge på øya Skrova utenfor Svolvær og begynte å ta imot fisk. Om høsten tok de i mot sild, om vinteren torsk og på våren og om sommeren var det sesong for hval. 


I dag er det barnebarnet Line Ellingsen som leder Ellingsen Seafood. Sammen med onkel, tante, bror, søskenbarn og mor sørger hun for at selskapet fortsetter å vokse og skape arbeidsplasser og verdier.

Fakta Ellingsen Seafood AS

  • Havbruksselskap med hovedvekt på oppdrett, slakting, salg og eksport av laks. Hvitfiskproduksjon og mottak av hval i sesong.
  • Sted: Skrova, Vågan kommune, Nordland.
  • Eiere: Ellingsen Seafood Holding AS, som eies av familien Ellingsen.
  • Grunnlagt: 1947 av Karsten J. Ellingsen.
  • Antall ansatte: 100.
  • Omsetning 2016: 510 millioner kroner.

Ønsker at Skrova skal være et livskraftig samfunn

– Vi driver som vi alltid har gjort. Våre beslutninger er ikke alltid bedriftsøkonomisk optimale, men for oss er den samfunnsøkonomiske biten svært viktig – det at vi tjener penger er en hyggelig bonus. Vi ønsker at Skrova skal vokse, og da må vi være med og legge til rette for det, sier Line Ellingsen.

Line Ellingsen, leder i Ellingsen Seafood. Fotograf: Anders Melchior

#205

Av de i underkant 200 innbyggerne på Skrova jobber om lag 30 i Ellingsen Seafood. Skolen, barnehagen, butikken, noen fiskebåter og litt turisme utgjør de øvrige arbeidsplassene.

–  I dag er Skrova et livskraftig samfunn, og det betyr alt for oss. Hvis vi hadde lagt ned ville dette i beste fall blitt ei ferieøy, sier Line Ellingsen. 

De ansatte som jobber i Ellingsen Seafood med oppdrett, slakting, salg og eksport av fisk. Fotograf: Anders Melchior

#205

Familien driver selskapet sammen

I 1976 satte Karsten J. Ellingsens to sønner ut sin første laksesmolt, og siden har lakseoppdrett stått for de største inntektene i Ellingsen Seafood. Men fremdeles opprettholdes gamle tradisjoner med mottak av torsk, sei og hval.

Da Line Ellingsen overtok ledelsen av bedriften i 1997 var det splittet opp i flere mindre selskaper, men i 2007 fusjonerte familien alle selskapene inn i ett konsern.

– Jeg er stolt av at vi som familie klarer å drive et så stort selskap sammen. Det kan fort bli veldig komplisert når mange familiemedlemmer jobber sammen, men vi har lykkes med det. Vi står aldri alene, og spesielt i vanskelige situasjoner er det en stor trygghet å vite at vi har hverandre, sier hun.

Her er brygga på øya Skrova der bedriften holder til. Fotograf: Anders Melchior.

#205

Samferdselstilbudet må oppgraderes

De sterke røttene i lokalsamfunnet er årsaken til at Ellingsen Seafood velger å bli værende på Skrova, til tross for de utfordringene det medfører.

– Siden vi holder til på ei øy er vi helt avhengige av en god og forutsigbar samferdselspolitikk. Staten må legge til rette for fylket, som igjen må gi gode rammevilkår for distriktene. For oss er godt ferjemateriell og forutsigbar kommunikasjon avgjørende, sier Ellingsen.

Også standarden på veiene spiler en stadig viktigere rolle.

– Oppdrett er fremtiden for Norge, og planen er at produksjonen skal øke betydelig. Det betyr at det blir stadig flere trailere som skal frakte fisken herfra, og da må samferdselstilbudet – som innebærer både vei, ferje og tog – oppgraderes. Omtrent hvert eneste år foreslås det kutt i ferje- og hurtigbåttilbud når fylkesbudsjettet forhandles, og det er fryktelig slitsomt å forholde seg til. Vi ønsker at myndighetene skal se på verdiskapingen Skrova står for, og ikke kun innbyggertallet når de planlegger  samferdselspolitikken, legger hun til.

Stor sett all produksjonen til Ellingsen Seafood eksporteres – enten direkte eller via andre eksportører. Hvert år passerer om lag 2500 trailere ferjekaia på Skrova fullastet med laks på vei ut i verden, og kommer tilbake med tomme kasser klare til å fylles opp med mer fisk. 

Ønsker å investere lokalt

For fremtidig vekst i havbruksnæringen ønsker Ellingsen Seafood et forutsigbart regime basert på tall og fakta, og ikke antakelser. Flere politikere ivrer for at oppdrettsnæringen skal ilegges flere avgifter. Stortinget har bedt regjeringen utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk som kan tre i kraft i 2018, og SV foreslår i tillegg en særskatt i form av et årlig vederlag til kommunene som betaling for bruk av fellesareal som kystsonen er.

– Å pålegge næringen egen særskatt vil være uheldig. Vi ønsker å investere vår kapital i bærekraftige løsninger lokalt, og det klarer vi ikke hvis skattetrykket øker.

Oppdrettsnæringen langs hele kysten vokser, og Skrova er et godt eksempel på et lite øysamfunn som skaper store verdier, sier Ellingsen.

Et norgeskart som viser hvor Ellingsen Seafood gjør sine innkjøp har markører over hele landet.

– Selv om vi holder til på en liten øy i Nord-Norge så har vi stor betydning for hele landet. Vi forsøker å handle lokalt så langt det lar seg gjøre – da drypper det på andre som kan ansette folk og gjøre nye investeringer, understreker hun.

Nærheten til lokalmiljøet gjør det lett for Ellingsen Seafood å bidra med både penger, folk og lokaler til lokale organisasjoner og aktiviteter.

– Det er jo våre barn, naboer og ansatte som er involvert, og når det blir så nært, sier det seg selv at vi gjerne stiller opp, sier Line Ellingsen.

Les om flere jobbskapere

Gjennom kampanjen "Jobbskaperne" ønsker vi i NHO å løfte frem noen av de titusenvis av små og mellomstore bedriftene. De gir sitt bidrag til kanskje Norges viktigste oppgave: å skape flere jobber som trygger velferden.  

Eid Elektro: Kjøpte skolen – reddet hjembygda 
Kjettingen som erobret verdenHotel Union Geiranger gjør bygda levendeKeep-it er en innovasjon i verdensklasse