Kjetil Eriksen

Vi gir ungdom en god opplæring både faglig og i å fungere sammen med andre på jobb, sier Kjetil Eriksen.

Kjetil Eriksen, daglig leder i Tømmermester Kjetil Eriksen AS

Publisert 09.05.14

SMB

Tittel: Daglig leder
Bedriftsnavn: Tømmermester Kjetil Eriksen AS, Oslo
Antall ansatte: 18

Om bedriften: Etablert på Grefsen i Oslo i 1998. Hovedmarkedet vårt er restaurering, arkitekttegnede boliger samt større rehabiliteringsoppdrag. Baserer avtaler på alternative entreprisemodeller hvor kvalitet og pris avklares i samspill med arkitekt, byggherre og rådgivere.

Hva mener du er din bedrifts viktigste bidrag til samfunnet?
Vi gir ungdom en god opplæring både faglig og i å fungere sammen med andre på jobb. Gjennom vår kunnskap bidrar vi til å ta vare på viktig kulturarv og vi bidrar til fellesskapet gjennom skattesedlene og bedriftsoverskudd.

Hva skal til for at en bedrift lykkes i Norge?
Regelverk og rammebetingelser må ha som hovedmål å sikre rettferdig konkurranse. Kontroll og tiltak må settes inn mot svart arbeid slik at risikoen for å bli avslørt blir reell, i dag er risikoen tilnærmet lik null og tiltak er stort sett kontrolltiltak overfor den seriøse delen av byggenæringen.

Hva gjør det gøy å drive bedrift?
Å se gode resultater – oppleve ansatte som sier at de trives på jobb, og å ha kontakt med andre profesjoner som arkitekter, ingeniører og kunder, der vi lærer av hverandre.

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710