Småbedrifter utfordret Mæland

- Lavere oljepris og tilstrømningen av flyktninger gjør at situasjonen i norsk økonomi er mer utfordrende enn det ekspertene forutså, sa næringsminister Monica Mæland da hun forrige uke møtte NHOs Forum for Mindre Bedrifter.

Næringsminister Monica Mæland møtte NHOs Forum for Mindre Bedrifter i Næringslivets Hus.

Næringsminister Monica Mæland møtte NHOs Forum for Mindre Bedrifter i Næringslivets Hus.

Publisert 02.11.15

SMB

- Samtidig er ikke situasjonen entydig. Mens noen bransjer har store utfordringer, melder andre om gode tider. Dette har regjeringen tatt hensyn til i statsbudsjettet, sa næringsminister Mæland.

Næringsministeren var invitert av NHOs Forum for Mindre Bedrifter for å diskutere saker som bedriftslederne mener regjeringen bør prioritere.

Offentlige innkjøp høyt på listen

Med leder Edel Teige i spissen, hadde Forumet en rekke innspill til næringsministeren:

  • Staten må ikke pålegge arbeidsgivere flere pliktige personalkostnader.

  • Forenkling og opprydding i regelverket for offentlige anskaffelser.

  • Bruk av faste prosedyrer og standardkontrakter.

  • Større rom for innovasjon gjennom tettere dialog mellom innkjøper og leverandør i fasen før selve anskaffelsesprosessen og under kontraktsoppfølgingen.

  • Omstilling skjer først og fremst i eksisterende bedrifter, det er derfor viktig at virkemiddelapparatet ikke bare er rettet mot oppstartbedrifter. Støtte og lån må også tilflyte eksisterende bedrifter. Mange opplever at søknadsprosessen vanskeliggjøres av strenge krav og rammer.

  • Lærlingtilskuddet har økt de siste to årene, men bør opp på nivå med støtten til en skoleplass.

– Dette tar vi med oss videre, bekreftet Mæland.

Et økende behov for lærlinger

Lærlinger og en god fagopplæring står høyt på bedriftenes liste.

Elektrobransjens behov for lærlinger vil være økende.  Et "grønt skifte" kombinert med et paradigmeskifte i teknologien øker behovet for tilførsel av elektrisitet helt ut til forbrukerleddet. Derfor er lærlinger viktig for denne bransjen nå, og situasjonen er tilsvarende for mange flere bransjer.

– Det er dere bedriftsledere som kjenner hvor skoen trykker. Tilbakemeldingene dere gir er viktige, understreket Mæland.

Hun bekreftet regjeringens fokus på skatt, samferdsel og forenkling av regelverk som sammenfaller med listen over Forumets prioriterte saker. 

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710