- Privat eierskap er viktig og nødvendig for økonomien

Næringsminister Monica Mæland svarer på 4 spørsmål om privat eierskap. 

Private eiere er viktige fordi de har en helt annen mulighet til å bidra i bedriftenes forretningsmessige drift og utvikling, sier Næringsminister Monica Mæland. Arkivfoto. 

Publisert 22.04.15

SMB

1. Næringsminister Monica Mæland, er privat norsk eierskap viktig for Norge? 

– Privat eierskap er ikke valgfritt. Privat eierskap er viktig og nødvendig for økonomien og bærebjelken i næringslivet. Vi har over en halv million bedrifter i Norge. De fleste er privateide. Private eiere er viktige fordi de har en helt annen mulighet til å bidra i bedriftenes forretningsmessige drift og utvikling. Privat eierskap bidrar til at vi har bedrifter over hele landet, små og store. Alle som bruker tid, penger og krefter på å skape arbeidsplasser fortjener en stor takk.

2. Bør vi se til Sverige? 

– Selv om det er mange forskjeller er Sverige blant landene som er mest lik Norge. Derfor er det absolutt interessant å se til Sverige og politikken de har ført for å skape et bedre klima for næringsaktivitet. Vi har heldigvis sluppet unna de store utfordringene som andre land i Europa har stått overfor, men også vi skal gjennom en omstilling hvor vi skal legge til rette for nye bedrifter og bransjer. Da er det viktig å se på alle grep som kan tas for å fremme vekst.

3. Tror du formuesskatten blir fjernet helt før 2017? 

– Jeg kan jo minne om at regjeringen både i fjor og i år har redusert formuesskatten. Det er synd at det viktigste elementet i debatten, nemlig hvordan formuesskatten rammer norske bedrifter og bedriftseiere, havner i skyggen. Dagens innretning er uheldig. Derfor har regjeringen forpliktet seg til å senke skatten.

4. Hva må til for at det skal skje i Norge? Hva vil du gjøre?

– Regjeringen er godt i gang. Vi har redusert formuesskatten. Når vi nå har fått Scheel-utvalgets rapport vil regjeringen se hele skatte- og avgiftsopplegget i en større sammenheng. Et viktig mål i dette arbeidet er å finne ut hvordan vi kan redusere den samlede skattebyrden på næringslivet. Poenget er at vi skal gjøre det lettere og mer lønnsomt å drive bedrift i Norge, og bidra til et robust næringsliv som kan hevde seg i tøff internasjonal konkurranse.

Les også: - En suksess for Sverige å fjerne formuesskatten