NHOs Eierskapskonferanse

– Norsk næringsliv må bli enda mer innovativt

Dette sier Hanne Finstad, gründer og daglig leder av Forskerfabrikken. Hun deltar på NHOs Eierskapskonferanse i september.

Hanne Finstad, gründer og eier av Forskerfabrikken

Publisert 09.05.14

SMB

- Jeg deltar på NHOs Eierskapskonferanse for å møte dyktige og inspirerende eiere. Sammen vil vi bidra til at norsk næringsliv er innovativt og konkurransedyktig i årene som kommer, sier Hanne Finstad, gründer og daglig leder av Forskerfabrikken. Hun er også opptatt av at sosiale entreprenører skal få bedre vekstvilkår.

Konferansen arrangeres årlig i samarbeid med Norges Rederiforbund. Her samles personlige eiere og familiebedrifter på Hotel Union i Geiranger 3.- 4. september.

I år vil vi berøre en rekke temaer som er viktige for personlige eiere, som ledelse, innovasjon og deres bidrag til lokalsamfunnet. Hanne Finstad er selv en av innlederne på sesjonen "Godt styrearbeid og profesjonell ledelse".

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181
Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762