Ny møteplass: Gå for næringslivet

Mange politikere og bedriftsledere møtte opp da NHO sparket igang sin nye møteplass, «Gå for næringslivet», som skal foregå over hele landet.

#205

Ivar Grødal, Henriksens snekkeri, og Torkil Mogstad, Arendal Fossekompani, går for næringslivet - sammen med Arendals ordfører Robert Cornells Nordli (i midten).

Publisert 19.08.16

SMB

Små grupper av bedriftsledere og politikere la ut på en uformell vandring i knallværet under Arendalsuka, hvor de fikk diskutere viktige saker for det lokale næringslivet. Tilsvarende skal skje rundt omkring i alle NHOs regioner.

Flere ordførere, en stortingsrepresentant og mange engasjerte politikere fikk i Arendal gode konkrete innspill for å sikre vekst i lokalmiljøet. Vel tilbake etter gåturen, ble det meldt om at diskusjonen blant annet hadde handlet om tiltak for å redusere skjemaveldet, frafall i skolen, konkurranseutsetting, levende bysentrum, integrering av flyktninger, behovet for språkkunnskap, og så videre. Flere avtaler om videre samarbeid og oppfølging ble inngått.

NHO-president Tore Ulstein (t.h.) lar seg begeistre av (fra v.) Geir Nilsen, HAG Anlegg, Anders Kylland, Frp, og Øyvind Boye, Nymo.

#205

Begeistret president

Til slutt var det uformell mingling og litt mat med en begeistret president i NHO, Tore Ulstein, tilstede. Han ga uttrykk for hvor stor pris han satte på engasjementet og oppmøtet, og berømmet viljen til å finne løsninger i fellesskap.

Presidenten avrundet med å påpeke arrangementets betydning for å øke kunnskapen om og anerkjennelsen av næringslivets viktige bidrag til lokalmiljøet.

Lyst til å bli med?

«Gå for næringslivet» rulles nå videre i andre deler av landet. Har du lyst til å bli med på en inspirerende gåtur hvor du får diskutert vekst og utvikling i ditt lokalmiljø? Send en mail til Ingebjørg G. Aas.