Ny møteplass: Gå for næringslivet

Mange politikere og bedriftsledere møtte opp da NHO sparket igang sin nye møteplass, «Gå for næringslivet», som skal foregå over hele landet.

Ivar Grødal, Henriksens snekkeri, og Torkil Mogstad, Arendal Fossekompani, går for næringslivet - sammen med Arendals ordfører Robert Cornells Nordli (i midten).

#205

Publisert 19.08.16

SMB

Små grupper av bedriftsledere og politikere la ut på en uformell vandring i knallværet under Arendalsuka, hvor de fikk diskutere viktige saker for det lokale næringslivet. Tilsvarende skal skje rundt omkring i alle NHOs regioner.

Flere ordførere, en stortingsrepresentant og mange engasjerte politikere fikk i Arendal gode konkrete innspill for å sikre vekst i lokalmiljøet. Vel tilbake etter gåturen, ble det meldt om at diskusjonen blant annet hadde handlet om tiltak for å redusere skjemaveldet, frafall i skolen, konkurranseutsetting, levende bysentrum, integrering av flyktninger, behovet for språkkunnskap, og så videre. Flere avtaler om videre samarbeid og oppfølging ble inngått.

NHO-president Tore Ulstein (t.h.) lar seg begeistre av (fra v.) Geir Nilsen, HAG Anlegg, Anders Kylland, Frp, og Øyvind Boye, Nymo.

#205

Begeistret president

Til slutt var det uformell mingling og litt mat med en begeistret president i NHO, Tore Ulstein, tilstede. Han ga uttrykk for hvor stor pris han satte på engasjementet og oppmøtet, og berømmet viljen til å finne løsninger i fellesskap.

Presidenten avrundet med å påpeke arrangementets betydning for å øke kunnskapen om og anerkjennelsen av næringslivets viktige bidrag til lokalmiljøet.

Lyst til å bli med?

«Gå for næringslivet» rulles nå videre i andre deler av landet. Har du lyst til å bli med på en inspirerende gåtur hvor du får diskutert vekst og utvikling i ditt lokalmiljø? Send en mail til Ingebjørg G. Aas.