Oppfølging av sykefravær blir bedre og enklere

Fra 1. juli 2014 endres regelverket for å gjøre oppfølging av sykefravær enklere og bedre.

Publisert 27.06.14

SMB

NHO har sammen med myndighetene og de andre partene i IA-avtalen oppdatert en brosjyre som gir en oversikt over regelverket slik det vil gjelde fra 1.juli 2014. Denne beskriver kort tidsfrister, roller og oppgaver for de ulike aktørene.

Gjennom IA-forhandlingene har NHO fått gjennomslag for betydelige forenklinger. De viktigste endringene er på regelverket for oppfølging av sykemeldte, sier Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør for arbeidsliv, NHO. Se mer her

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305
Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762