Eierskap

Alt for Geiranger

Møringene er kjent for sin gründerkultur. Det er faktisk ingen myte. Regionen preges av et sterkt ønske om å skape noe, sier Sindre Mjelva, eier av Hotel Union Geiranger. Se video med ekteparet.

SE VIDEO: Hotel Union Geiranger har vært i familien i fire generasjoner

Publisert 05.09.14

Offentlig sektor og næringslivet, SMB

Den lille bygda Geiranger i Møre og Romsdal er i dag preget av optimisme. Skole og barnehage er fylt til bristepunktet av unger, det bygges nye hus hvert eneste år og mangel på hustomter er faktisk blitt et problem. Om lag 250 mennesker har i dag postnummer 6216 Geiranger.

Men slik har det ikke alltid vært. På begyn­nelsen av 1980-tallet var bygda preget av fraflytting.

– I 1977 var det bare 110 innbyggere igjen i Geiranger, folketallet skrumpet år for år, og hus sto tomme. Bygda var i ferd med å dø, forteller Sindre Mjelva, som sammen med sin kone Monja utgjør fjerde generasjons vertskap som bærer etternavnet Mjelva på Hotel Union.

Sindres oldeforeldre Julie og Karl Mjelva kjøpte Hotel Union Geiranger i 1899. Den drif­tige familien startet også bilfabrikk, kraftverk og komfyrfabrikk på stedet. Turismen i Norge økte dramatisk, og i Geiranger ville de tilby gjestene det beste. Kraftverket leverte elektrisk strøm til hotellet, og bilene fraktet turister.

– Geiranger opplevde en boom, med rask utvikling og høyere biltetthet enn i Oslo. Innbyggerne dannet Geiranger Skysslag og delte inntektene seg imellom. Alle fikk del i velstandsutviklingen, forteller Monja Mjelva.

Svenskeboom og bygdedød
Med unntak av krigsårene, var Geiranger inne i en eneste lang oppgangstid, med økende ferieutvikling og mer penger blant folk flest. Svenske turister strømmet over fjellet til den vakre bygda ved den blå fjorden, og den kjente Ørnevegen ble på folkemunne døpt Göta kanal. Men på slutten av 1970-tallet var det stopp.

– Mine foreldre ville ikke bare se på at bygda døde ut. Der kong Olav hadde mottoet «alt for Norge», kunne min far hatt «alt for Geiranger». Derfor tok de en kjempesjanse og investerte 20 millioner kroner i å bygge nytt, midt i den verste nedgangstiden. De satte også i gang med julebord, og det hadde nyhetens interesse. Gjestene ble fraktet med ferje fra Ålesund, sier Mjelva.

Heldigvis; investeringene kastet av seg. Ekteparet sikret ti måneders drift, og reddet mange arbeidsplasser. Det snudde trenden. Snart fikk vertskapet også god drahjelp av nye oppgangstider og en inflasjon som spiste opp det enorme fastrentelånet. Personal kom flyttende til bygda og tok med seg familiene sine. Vertskapet ved Hotel Union satte i gang storstilt utbygging av helårs personalboliger.

Geiranger var klar for en ny blomstringstid.

Brenner for Geiranger
Sindre og Monja Mjelva tok over hotellet i 2001, og har fortsatt der Sindres foreldre slapp. Selv om familien Mjelva teller tre brødre, var det aldri noen tvil om hvem som skulle overta.

– Én bror er journalist, én er geolog. De var helt tydelige: Er du så «galen» at du vil drive hotellet, så vær så god! Det var ikke noe stort arveoppgjør her, for å si det sånn, humrer Sindre Mjelva. Han legger ikke skjul på at det å drive et hotell innerst i en fjord på Nord-Vestlandet, har sine utfordringer. Du må brenne for det. Ikke bare for hotelldriften i seg selv, men for bygda.

Det første det ferske vertskapet ville gjøre, var å utvide sesongen.

– De senere år har landbruket fått hard medfart, med nedleggelser over en lav sko. Møbelbransjen i regionen har også møtt mange utfordringer. Vi ville bremse utviklingen og skape fundament for helårs arbeidsplasser her i Geiranger, forteller Monja Mjelva. Ekteparet har derfor blant annet investert i spa og utviklet konsepter som når nye kundegrupper. I 2008 hadde fjerde generasjon Mjelva ved Hotel Union investert 80 millioner kroner og skapt 12 nye helårs arbeidsplasser. I skrivende stund står det fem flunkende nye eneboliger i Geiranger, eid av familier med ansatte ved Hotel Union.

Spleiselag for utvikling
Det er ikke bare for den voksne befolkningen Hotel Union er en viktig arbeidsplass. Hotellet er også Møre og Romsdals største lærlingebedrift innenfor sitt fagområde. Mange ungdommer i Geiranger har dessuten hatt sommerjobb på hotellet.

– Det er faktisk flere som kommer tilbake hit etter endt utdanning og kanskje noen år ute. Restaurantsjefen vår er for eksempel født og oppvokst her, forteller Monja Mjelva.

Alle gode krefter er i sving for utvikling av lokalmiljøet og næringsgrunnlaget der. Et lokalt spleiselag har fått realisert Geiranger SeaWalk, en flytende landgang som gjør at cruiseturistene kan gå fra skipet som ankrer opp midtfjords og spasere inn til Geiranger sentrum. Tidligere har tidkrevende båtskys­sing ført til at mange har blitt værende om bord. Flere turister som går i land, betyr nytt markedsgrunnlag for lokalt næringsliv, og gjør det mulig å tilby gjestene nye opplevelser. Brosystemet sørger dessuten for vesentlig reduserte miljøutslipp,

– Tanken er at vi unngår å bygge en stor industriell kai midt i bygda, sier hun.

I mai 2014 åpnet også naturstien Fossevand­ringa, som er bygget ved hjelp av lokale inves­torer, kommunen, fylket og Statens vegvesen i fellesskap. Stien, som går fra sjøen opp langs elva forbi Hotel Union til Geirangerfossen, byr tilreisende og innbyggere på spektakulær utsikt. Hotel Union er selvsagt med på begge spleiselagene.

– Det er en sterk vilje til å få til ting her i bygda. Vi har tradisjon for å løfte sammen, helt siden skysslagets tid, sier Sindre Mjelva med ettertrykk.

Skapende sunnmøringer
Møre og Romsdal har et sterkt innslag av personlig eide bedrifter, langt mer enn lands­gjennomsnittet. Sindre Mjelva tror ikke det er helt tilfeldig.

– Møringene er kjent for sin gründerkultur. Det er faktisk ingen myte. Regionen preges av et sterkt ønske om å skape noe – og ikke bare for å kunne kjøpe seg en ny bil. Ønsket er å lykkes med noe, skape noe bærekraftig. Både jeg og kona mi er jo høyt udannet og kunne fått oss bedre betalte jobber andre steder. Jeg har for eksempel vært innom både finansverdenen og konsulentbransjen. Men vi fant ut at det vi ville var å komme hjem og skape verdier her. Det er mer et verdivalg enn et businessvalg å drive Hotel Union Geiranger, sier Mjelva.

  • Møt flere personlige eiere:

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181
Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762