Nyheter

Årets tema

Er vi klare for omstilling? Hvordan endres rammebetingelser for næringslivet, hvordan utnytter og utvikler vi ny teknologi, hvordan møter vi nye forvaltningsstrukturer og kommunegrenser? På Småtinget 2015 - klar for omstilling – ser vi nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.