- Jeg kommer fra "war zone"

- Vi har en gedigen omstillingsutfordring, sa NHO-president Tore Ulstein da han åpnet Småtinget 2015.  

NHO-president Tore Ulstein i samtale på Småtinget tirsdag. (Foto: Oscar Birk Hellenes)

Publisert 25.08.15

Møre og Romsdal, Østfold, Småtinget 2015

Krigsmetaforen spilte på den vanskelige situasjonen som verftsindustrien på Nordvestlandet nå opplever.

Som hjørnestensbedrift på et lite sted har familiebedriften vært gjennom flere tøffe runder.

- Det er markedet som er fasiten, men det er brutalt.

Ulstein viste til at når en bedrift med 200 ansatte legges ned, slik tilfellet nå er med Rolls-Royce' fabrikk i Hjørungavåg i Hareid kommune, er det mange gründerbedrifter som må til for å kompensere.

Gedigen omstillingsutfordring

- Vi har sånt sett en gedigen omstillingsutfordring.

I en samtale med NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund, pekte presidenten på kompetanse som avgjørende for å få til en god omstilling. Han var også innom skatt og viktigheten av privat norsk eierskap.

- En slik forståelse mangler.

Professor Jørn Rattsø, som leder Produktivitetskommisjonen, mener Norge har et godt utgangspunkt for omstilling, tross langsiktige trender som ikke har sett bra ut når det gjelder produktivitetsveksten. Han begrunner det blant annet i høyt velstandsnivå, partssamarbeid i arbeidslivet og gode statsfinanser.

Næringsminister Monica Mæland lovet å gjøre sitt for å bidra til at det skal bli enklere og mer lønnsomt å drive næringsvirksomhet, blant annet gjennom enklere offentlige anskaffelser, mer digitalisering og et uavhengig regelråd.

Norge er forandret

Omstilling handler også om kommunereform og å få til bærekraftige, robuste regioner – ikke minst i distriktsnorge, understreket Ulstein.

Her får han støtte av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner:

- Kommunereformen handler ikke om å forandre Norge. Det handler om at Norge er forandret, sa Sanner. 

- Samfunnet har endret seg veldig siden forrige kommunekart ble tegnet på 60-tallet. Hverdagsregionene ser annerledes ut i dag.