- Vi er i gang

Ny teknologi gir uante muligheter – hvis vi tar den i bruk. Hva tenker bedrifter om omstilling? Det er grunn til optimisme etter å ha møtt noen av dem på Småtinget.

Knut Johansen, CEO og gründer, eSmartSystems.

Knut Johansen, CEO og gründer, eSmartSystems. 

Publisert 26.08.15

Småtinget 2015

- Ny teknologi gir uante muligheter – og trusler, sa Knut Johansen, CEO og gründer, eSmart Systems. I sitt innlegg snakket han om Big Data knyttet til blant annet velferdsteknologi innen helse og eldreomsorg. 

- Store datamengder – Big Data – skaper behov for ny teknologi og innovasjon. Dagens teknologi er der, det gjelder bare å bruke den fort, sa han. Johansen presiserer at dette er helt avgjørende for bedriftens konkurransefortrinn. - De bedriftene som vinner markedet er de som behersker den nye teknologien. Det er et underskudd i Norge på slik kompetanse.

Johansen avsluttet med å vise til Bill Gates' favortittsitat: - Det lønner seg å plassere seg der pucken er, ikke der den har vært.

Dag Arthur Aasbø, direktør Organisasjon og samfunnskontakt, Borregaard.

Omstilling og endring - en del av normalen

- Forandring fryder og det er ikke bare festtaler, sa Dag Arthus Aasbø, direktør Organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard.

- Borregaard fabrikker er tuftet på billig arbeidskraft og billig energi. I dag har Norge verdens dyreste arbeidskraft og dyreste energi, det krever at bedriften må besitte unik kompetanse som ruster oss for omverdenen, sa han.

- Markedet krever klimavennlige produkter til en voksende urban befolkning. Borregaard har en strategi for kontinuerlig omstilling, vi skal være verdensledende innen innovasjon og produksjon. For å hente store verdier fra markedet må man ha god markedsforståelse. Kompetanse om hva våre produkter er verdt for kundene er avgjørende, sier Aasbø.

- Innovasjon gir oss det vi skal leve av i fremtiden. Hvis vil ikke justerer oss kan vi dø på veien, sier han, og viser til viktige elementer i omstilling som økt kompetanse, ny organisering og kontinuerlig jobbing med bedriftskulturen. Videre påpekte han at det er viktig å ta inn lærlinger. Borregaard har til enhver tid 50 lærlinger i bedriften.

- Vi må være markedsorienterte, innovative og endringsvillige. Omstilling og endring er en del av normalen, avsluttet Aasbø.

Ungdomsbedriften Westtip Supplies UB

- Du må ha tro på deg selv – og ikke gi opp

Ungdomsbedriften Westtip Supplies har vunnet seks priser i NM for ungdomsbedrifter 2015 for produktet Silekassen. Silekassen skiller død fisk fra vann og er utviklet for oppdrettsnæringen. 

Deres råd til gründere er: Du må tørre å tenke stort, satse høyt og ha troen på deg selv. – Vi hadde mange testversjoner av produktet, og det så en stund mørkt ut. Vi var nesten nær ved å gi opp. Men så gikk det bra, sier skaperne av ungdomsbedriften Westtip Supplies.

Ungdomsbedriften er nå i gang med nye prosjekter. - Men det kan vi ikke si noe om akkurat nå. Det er pt en forretningside, sier de hemmelighetsfullt.

I følge ungdommene må du ha, i tillegg til troen på deg selv og pågangsmot, både nettverk og samarbeidspartnere. - Det har vært helt avgjørende for oss, sier de.

Eid videregående skole praktiserer etter følgende teori: Skolen må skape arbeidsskapere fremfor arbeidstakere. Skolen må stille krav, være tydelige og skape forventninger til elevene.

Lars Dahle, Dignio AS og Ellen Oldereid, direktør Bydel St. Hanshaugen, i samtale med Ole Erik Almlid, NHO.

Avhengig av løsninger fra private bedrifter

For mange bedrifter er det offentlige markedet attraktivt å få innpass på. Lars Dahle, daglig leder og grunnlegger i Dignio AS, og Ellen Oldereid, direktør i bydel St. Hanshaugen i Oslo kommune, samarbeider om å utvikle gode helse- og omsorgsløsninger for befolkningen.

- Kjerneoppgavene våre er helse og velferd for innbyggerne i bydelen. Vi er ikke rigget til å følge med teknologiutviklingen, så vi er helt avhengig av private bedrifter som Dignio, sier Oldereid. Hun styrer en bydel med 36-37 000 innbyggere.

Dahle har opplevd hele spekteret av samarbeid når det gjelder kommuner, fra Oslos konstruktive tilnærming, til andre, som mener de ikke har behov for omstilling.

- Men jeg er optimistisk. Vi har en unik sjanse i Norge ved å ta i bruk teknologi og dermed kompensere for store avstander, sier han. Han mener at om hendene blir kalde, så er det fordi de tilbringer så mye tid i bil.