SMB

Parallellsesjoner

Parallellsesjonene vil foregå i Gamlebyen Fredrikstad. Parallellsesjonene varer en time og man melder seg kun på ett tema.

Foto: Forsvarsbygg

Publisert 28.04.15

Småtinget 2015

Tema på parallellsesjonene:

Ny arbeidsmiljølov - dette må du vite!
1.juli kommer nye regler for arbeidstid, midlertidige ansettelser og aldersgrenser. NHOs fagfolk gir deg råd og veiledning om hvordan de nye reglene påvirker din bedrift og hvilke nye muligheter det ligger i endringene. 
På Småtinget treffer du eksperter fra NHO. Det legges opp til spørsmål og dialog med deltakerne.
Innledere: 
- Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør arbeidsliv, NHO
- Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør pensjon- og          
  forsikringspolitikk, NHO
- Joakim Augeli Karlsen, advokat arbeidsrett, NHO

Småbedriftene er morgendagens leverandører!
Offentlige anskaffelser handler om muligheten til å delta i konkurranser og lykkes på det offentlige markedet – også for mindre bedrifter.
EU har derfor gjennom sitt nye regelverk som skal gjennomføres i løpet av våren 2016, satt mindre bedrifter på dagsorden.
Tiltak for å legge til rette for SMB-deltakelse kan være dialogkonferanser, oppdeling av kontrakter, balanserte kontraktsvilkår og mindre strenge krav til finansiell og teknisk kompetanse.
Mange små og mellomstore bedrifter lykkes – men de må slippes til. På Småtinget vil du lære av de som lykkes og samtidig høre hva som må gjøres for å sikre deltakelse i konkurransen.
Innledere:
- Astrid Skreosen, CEO og grunnlegger av ASAP Norway
- Margrethe Engan Gjære, CEO og eier i Protex AS
- Gunnar Gunnersen (H), stortingsrepresentant for Hedemark
Else-May Botten (A), stortingsrepresentant for Møre og  
  Romsdal
Øyvind Korsberg (FrP), stortingsrepresentant for Troms

Lærlinger – det lønner seg!
Lærebedriftene omsetter mer og har bedre økonomisk resultat enn andre sammenlignbare bedrifter, viser en undersøkelse som Damvad har gjort på oppdrag fra NHO. Gjennom lærlingeordningen får bedrifter dessuten muligheten til å forme sin egen kompetanse. I dag er det mange kvalifiserte søkere til læreplasser som ikke får tilbud om lærekontrakt. Samtidig viser NHOs Kompetansebarometer at arbeidslivet har et udekket behov for faglærte.
På Småtinget vil du lære av de bedriftene som har lykkes og samtidig få høre hva politikerne tenker må gjøres for å sikre lærlinger i fremtiden. 
Innledere:
Trine Skei Grande, leder i Venstre
- Edel Teige, daglig leder ET Hårstudio AS
- Vegard Jelstad, daglig leder krødern Elektro AS

Design, varemerker, oppfinnelser, unike forretningskonsepter
- beskytter du dette godt nok?
De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok i en omstillingstid?
Immaterielle verdier – IPR (Intellectual Property Rights) -  er blitt svært viktig og utgjør i stort over halvparten av bedriftenes markedsverdi. Likevel er ikke mange bedrifter bevisste nok på disse verdiene og i enda mindre grad klar over hvordan de bør beskyttes. Flere burde se hvilke muligheter som ligger i å sørge for god rettighetsposisjon gjennom registrering, forvaltning og håndheving av immaterielle rettigheter.
På Småtinget treffer du eksperter fra ulike fagmiljøer innen IPR som vil gjøre deg og din bedrift rustet til å legge en bevisst strategi for sikring av ideene dine fremover !
Innledere:
Kristoffer Weltzien, partner og advokat i Onsagers AS
Sabrina Fregosi Maaø, saksbehandler Designseksjonen,
  Patenstyret
- Knut Bang, rådgiver, Norsk Design- oog arkitektursenter

Speed-dating
Småtinget er stedet folk møtes og nye kontaktes knyttes.  Gjennom dialog skaper vi bedre forståelse for mulighetene og utfordringene for små og mellomstore bedrifter.
I speed-date mellom bedrifter og politikere kan du som bedriftsleder formidle utfordringene i din hverdag.
I møtet med NHO ledelse kan du komme med dine innspill til hvordan NHO kan gjøre en best mulig jobb for deg og din bedrift.
Invitasjon til speed-dating sendes ut til de som har meldt seg på denne parallellsesjonen i forkant.
Påmelding til speed-date med politikere og/eller NHOs ledelse

Gjennomslag i media - det gode budskap
Mediene har sin agenda. For den som blir intervjuet er det viktig å fremme sin sak.
Her skal vi vise deg hvordan kan du forberede deg og hvordan du kan nå frem til din målgruppe.
Enten mediene tar kontakt med deg eller du tar kontakt med mediene. Da må du vite hva som selger.
Derfor: Hva er en god mediesak og hvordan kan du få journalisten til å tenne på din sak? Hva er de gode verktøyene og hvordan skal du forberede deg.
Ingenting slår et god budskap. Men hva er det?
Innledere:
-Kåre Verpe, spesialrådgiver, Kommunikasjon og Region, NHO

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Ingebjørg Gregersen Aas

Seniorrådgiver

Region

ingebjorg.aas@nho.no
Mobil
47900055