Nyskapingsprisen til Telemark Technologies

Telemark Technologies, som blant annet har utviklet et verdensledende system for kvalifisering av utstyr til verdens største havdyp, vinner NHOs Nyskapingspris 2015.

Torgeir Straand, CEO, og Premakumar Thambirajah, COO, mottok Nyskapingsprisen 2015. (Foto: Oscar Birk Hellenes)

Publisert 25.08.15

Forskning og innovasjon, Småtinget 2015

NHOs nyskapingspris deles ut hvert år til en bedrift som har vist at den både kan være nyskapende, men også levedyktig over tid. Juryleder og leder av NHOs forum for mindre bedrifter, Edel Teige, delte ut prisen på NHO-arrangementet Småtinget tirsdag kveld. Hun gratulerer telemarksbedriften:

- Evne til omstilling er "i tiden", og årets vinner har etter juryens skjønn evnet å se både nye muligheter og nye markeder.

Juryen synes det var spennende med en "innlandsbedrift" som opererer med teknologi for verdens største havdyp.

Oljeselskapenes behov for stadig utvikling av (subsea-)teknologi, samt behovet for kostnadskutt, gjør at juryen mener denne bedriften har gode forutsetninger til å lykkes også fremover, heter det videre i prisbegrunnelsen.

Rollemodell for ungdom

Juryen vektla i tillegg det faktum at bedriften har lærlingeplasser, da det å være en rollemodell for ungdom er ett av kriteriene.

- Tusen takk til alle ansatte. Dere er den viktigste kapitalen vi har, sa administrerende direktør Torgeir Straand da han mottok prisen.

- Vi sitter på skuldrene til forfedrene våre – da har vi en plikt til å se lenger, sa Straand. Tross urolig tider har bedriften større ordretilgang enn noen gang. Nå står bedriften, som fra Notodden opererer i de største havdyp, i startgropa for flere større miljøsatsinger.

NHO har delt ut nyskapingsprisen siden 1981 for å belønne enkeltmenneskers initiativ, samt skape interesse og oppmerksomhet rundt nyskaping og nyetablering av bedrifter. NHO mener det er viktig å løfte frem private bedrifter, som står for en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting.