- Vi omstiller oss hver mandag. Da har vi ledermøte.

Se intervju med Lars Christian Dahle, Dignio AS, og 11 andre ledere.

Fra venstre: Lars Christian Dahle, daglig leder, Dignio AS, Elisabeth Aase, gründer, eier og arbeidende styreleder, Aase Byggeadministrasjon AS og Herman Høyskel, daglig leder, Infinitas. 

Publisert 28.08.15

Småtinget 2015

Elever fra sciencelinjen på Greåker videregående deltok på vårt arrangement Småtinget. Her fikk de i oppdrag å intervjue bedriftsledere, politikere og NHO-ledere om hva omstilling konkret betyr for dem og hva myndighetene nå må gjøre. 

Vi må omstille oss til å bli bedre enn vi var i går. Hele tiden. Kontinuerlig. 

- Karl Inge Rekdal, Sykkylven Står AS

Margrethe Engan Gjære, daglig leder og eier, Protex AS

Intervju:  Peder Braarød Østby og Guro Tolfsen. Foto: Protex AS.

Hva betyr omstilling for din bedrift?
– Det betyr å hele tiden være nysgjerrig og på utkikk etter nye ting. Være et skritt foran, og kunne tilpasse og omstille seg på kort tid. Ting skjer fort og vi skal helst være klare før eventuelle endringer skjer.

Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedrifter gode vilkår?
– Det er å støtte opp om oss små og mellomstore bedrifter. Vi er store og betydningsfulle for Norge. Selv om bedriftene ikke er så store, så er det mange av oss. Vi er rundt omkring i distrikts-Norge, så det er rett og slett å tilrettelegge for oss. 

Herman Høyskel, daglig leder, Infinitas

Intervju og foto: Sissel Hoel, Victor Antonio Ruiz Bergerskogen og Christian Lillestrand.

Hva betyr omstilling for din bedrift?
– Jeg tror omstilling for oss handler om å tilpasse hva man tilbyr til det folk vil ha.

Hva mener du er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Det er at det blir minst mulig rapportering for de små selskapene, uten at det går på bekostning av at det kommer fram bedrifter som jobber svart eller ulovlig.

– Vi har fått noe som heter A-melding, som kom i år og som gjør at vi må melde inn veldig detaljert hver måned. Når du er mindre enn 10-20 stykker så er det veldig mye jobb. Jeg vet ikke om det er den nåværende regjeringen som har stått for det eller om det er arv fra den forrige. Men det er i hvert fall ikke en forenkling.

Lars Christian Dahle, daglig leder, Dignio AS

Intervju og foto: Sissel Hoel og Andreas Nielsen.

Hva betyr omstilling for din bedrift?
– Omstilling er noe vi hele tiden må jobbe med. Vi trenger hver eneste krone i inntekt og må bevege oss i retningen som gir oss salg. Så for oss så gjør vi omstilling hver mandag, da har vi ledermøte.

Hva mener du er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– De må passe på at det er hjelp til bedriftene gjennom alle fasene. Fra de starter helt i det små, til den fasen vi har kommet til nå, hvor vi skal prøve å komme oss internasjonalt. Nå oppdager vi at Innovasjon Norge er ingen hjelp for oss når vi skal prøve å komme til utlandet. Og det er ganske kostbart for en sånn liten bedrift som oss.


Jonas Gahr Støre, partileder, Arbeiderpartiet

Intervju og foto: Håvard Pedersen og Ulrik Sæther Langvik. 

Hvordan omstiller AP seg for å nå velgere?
– Det gjelder å være best på både gamle og nye metoder. Vi tyr til nye metoder gjennom sosiale medier der vi driver kampanjer, og samtidig gjelder det å være best på de gamle metodene, altså å gå ut til folket og snakket med velgerne. Det er viktig å opparbeide god kontakt med velgerne sine. 

Dere er ikke redde for at omstilling vil true arbeidsplasser, spesielt innenfor produksjonssektoren?
– Det er klart vi er bekymret for arbeiderne, og spesielt, som du sier, innenfor produksjonssektoren, men vi tror at omstilling og utvikling vil åpne for nye muligheter andre steder i markedet. På grunn av dette ønsker vi å prioritere utdanning for å etterkomme forespørselen av mennesker med en kompetanse som trengs i framtiden.

Kan du nevne tre konkrete ting Norge må gjøre for å omstille seg og bli mer konkurransedyktig internasjonalt?
– Først og fremst må vi prioritere utdanning. Det er viktig med både bredde- og dybdekunnskap for å konkurrere internasjonalt. For det andre må vi i større grad satse på naturlige gaver. Vannenergi, miljø og ikke minst den norske helsen er viktige ressurser å ta vare på, og utnytte. Avslutningsvis er det viktig å skape internasjonale bånd og skaffe seg kontakter man senere kan bruke. En god måte dette kan gjøres på er å i større grad oppfordre ungdom til å ta studieår i utlandet.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør, NHO

Intervju og foto: Sissel Hoel, Victor Antonio Ruiz Bergerskogen og Christian Lillestrand.

Hva tror du omstilling vil ha å si for norske bedrifter?
– Jeg tror at denne omstillingen handler om at hele det oljebaserte markedet, hvor det har vært veldig høy verdiskaping og lett å tjene penger, skal bli mindre. Alle snakker om at da skal vi erstatte det med noe annet. Det skal vi klare, men det blir ikke lett å finne noe som er like lønnsomt. Det tror jeg er den store nøtta.

Hva mener du er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Det handler om de fundamentale tingene som kompetanse og samferdsel. Vi får ikke gode nok resultater av de pengene vi pøser inn i skolen. Vi har for dårlige veier. Toget til Bergen tar lengre tid nå enn det gjorde for 60 år siden. Det er for mange slike ting som vi ikke har vært flinke nok til å investere i. Norge har en tendens til at når vi skal gjøre noe bedre så bruker vi mer penger, men det er ikke alltid det hjelper hvis det er dårlig styrt i utgangspunktet. Det fører til at det blir mer av det som ikke fungerer.

– Så det å faktisk erkjenne at vi må gjøre det bedre, og gjøre det annerledes tror jeg er viktig. Og det behøver ikke å koste noe mer, kanskje koster det til og med mindre.

Karl Inge Rekdal, administrerende direktør Sykkylven Står AS og styreleder i NHO Møre og Romsdal

Intervju og foto: Sissel Hoel og Andreas Nielsen.

Hva mener du er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Myndighetene må sørge for at det er stabile rammebetingelser som gjør at industrien kan produsere sine varer med riktig konkurransesituasjon som gjør at vi har like konkurransevilkår i Norge. Så da er det viktig at vi har politikere som forstår hvor viktig det er med de vilkårene vi har i næringslivet.

Hva betyr omstilling for din bedrift?
– Det vil ha det resultatet at vi blir mer konkurransedyktige, for å kunne være med på å skape verdier som igjen sikrer velstanden vår. Og da må vi omstille oss til å bli bedre enn vi var i går. Hele tiden. Kontinuerlig.

Elisabeth Aase, gründer, eier og arbeidende styreleder, Aase Byggeadministrasjon AS 

Intervju og foto: Idunn Bathen Nonstad og Lone Amalie Storaker Eriksen.

Hva betyr omstilling for din bedrift?

– I byggebransjen handler omstilling om ny teknologi, og å jobbe smartere, som bedre produktivitet og effektivisering.

Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Myndighetene kan gjøre mye med tanke på forenkling og samordning av lover og regler. Samtidig er det viktig at myndighetene tar initiativ til og støtter opp om felles prosjekter i bransjen hvor erfaringer om hva som virker for å få opp produktiviteten samles inn og deles.

Jeanne M. Donstad, daglig leder, Buskerud spesialinnredning AS

Intervju og foto:  Idunn Bathen Nonstad og Lone Amalie Storaker Eriksen.

Hva betyr omstilling for din bedrift?
– Omstilling for oss handler om å tilpasse seg markedet. Vi er en bedrift som er "nice to have", og ikke "need to have", så når betalingsviljen er lav, må vi finne nye veier å gå.

Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– De må gjøre noe med selskapsskatten og bli flinkere til å ivareta små, norske bedrifter. I tillegg må det tas flere tiltak for å bekjempe svart arbeidskraft.

Frode Martinsen, næringssjef, Ringebu kommune

Intervju og foto: Amanda Maulen Grodås og Ingeborg Kristine Hasselgård.

Hva vil omstilling bety for bedrifter i din kommune?
– Det vil bety at vi må stille oss etter en ny tid, og at vi må bli mer effektive. De vil også måtte ta i bruk ny teknologi.

Hva er det viktigste myndighetene, i dette tilfelle dere i kommunen, kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Vi må best mulig legge til rette for nyskaping.   

Bård Folke Fredriksen, byrådspolitiker for Høyre i Oslo

Intervju og foto: Emilie Emilie Nygaard Jahnsen og Anna Synnøve Some Jenssen.

Hva betyr omstilling for din bedrift?
– Nå representerer jo ikke jeg noen bedrift. Jeg representerer Oslo kommune, men jeg er her for å lære både om bedrifter og om omstilling. Omstilling er jo i og for seg noe alle må gjennom, så får man passe på at man er i stand til å jobbe smartere. 

Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Det er nok å forenkle lovverk, og også vi som er i kommunale myndigheter må se hva vi kan gjøre i en sånn sammenheng.

Cecilie Hänninen, seniorrådgiver, NHO Mat og Drikke 

Intervju: Peder Braarød Østby og Guro Tolfsen.

Hva betyr omstilling?
– Da må jeg nesten snakka på vegne av våre bedrifter i matindustrien. Vi er utsatt for internasjonal konkurranse og det er en veldig stor grad av automatisering blant våre bedrifter. Dette fører til at en del manuelle operasjoner blir borte og da trenger vi fagarbeidere som kan styre og drifte industrielle produksjoner. Det krever også at man tilegner seg ny kompetanse og at skolen har relevant kompetanse i utdanningene, altså et relevant utdanningstilbud. Og at bedriftene også driver med kompetanseutvikling. 

Hva er det viktigste myndighetene kan gjøre for å gi bedrifter gode vilkår?
– Det er å lytte til næringslivet, høre på hvilke behov de har og ta disse behovene på alvor. 

Åge Skinstad, regiondirektør, NHO Innlandet

Intervju og foto:  Håvard Pedersen og Ulrik Sæther Langvik.

Er det viktig for bedrifter å omstille seg?
– Ja, i aller høyeste grad. Det er smart å være frempå når det gjelder å utvikle seg. Det er bedre å være tidlig ute i utviklingsprosessen enn å til slutt bli nødt til å omstille seg fordi markedet går til mer velutviklede konkurrenter.

Hva kan kommunene gjøre for å gi bedriftene gode vilkår?
– Planarbeidet og papirarbeidet må bli enklere for bedriftene. Samtidig må kommunene legge opp til bedre samarbeid med bedriftene.

Hva har dere gjort for omstilling?
– Vi jobber for å gjøre samarbeid mellom bedrift og kommune enklere.

Hvilke tips har du til bedrifter angående omstilling?
– Et godt tips er å ha god kundekontakt. Når man har god kundekontakt er det lettere å vite hva kunden vil ha, og det blir automatisk lettere å omstille seg etter kundens behov. Resultatet blir at man alltid er attraktiv på markedet.