Taler SMB-bedriftenes sak

- SMB-politikk er en viktig satsing for NHO i 2018, både når det gjelder politiske prioriteringer, arrangementer og synlighet internt og eksternt, sier ny leder av NHOs SMB-forum, Karl Inge Rekdal.

Karl Inge Rekdal, ny leder av NHOs SMB-forum (Foto: Sykkylven Stål)

Karl Inge Rekdal, ny leder av NHOs SMB-forum (Foto: Sykkylven Stål)

Publisert 03.01.18

SMB, Eierskapskonferanse 2015

Rekdal er eier og adm. direktør i Sykkylven Stål AS, nestleder i styret til Norsk Industris og styreleder i NHO Møre og Romsdal.

- SMB- forum er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører små og mellomstore bedrifter. I 2018 skal vi utarbeide et "Småbedriftsdokument", i tett dialog med styret og forumet. Dokumentet legges frem på Småbedriftsdagen under Arendalsuka 2018. Hvordan vi kan nyttiggjøre oss all kunnskap i NHO-fellesskapet, vil jeg komme tilbake til når vi er i gang med arbeidet, sier Rekdal, og viser til at første møte i det nyoppnevnte SMB-forumet er 2. februar.

Han viser videre til at SMB er viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser i landet. - Bedrifter med mindre enn 100 ansatte produserer mer enn halvparten av næringslivets verdiskaping. Det innebærer at tilstanden og utviklingen blant norske SMB'er har stor betydning for landets samlede inntekt, og for evnene til å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet, sier Rekdal.

Medlemmer av NHOs SMB-forum:

  • Karl Inge Rekdal (leder), Sykkylven Stål 
  • Erik Espeset, Tafjord Kraft 
  • Vibecke Bondø, SalmoNor AS 
  • Jon-Olav Sigvartsen, Jos-Bygg AS
  • Astrid Green, Boost Global Innovation
  • Lena Owrum Vonka, Lenas HelsePersonell AS
  • Anders Øiaas, Timberbygg
  • Ivar Haugen, Tromsø Safari
  • Jorunn Håvardsholm, Helifuel

Kort om NHOs SMB-forum
Forumet er oppnevnt av NHOs styre og er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjonen i saker som berører små og mellomstore bedrifter. NHOs SMB-forum består av ni medlemmer fra ulike bransjer, fra ulike deler av landet.

NHO regner bedrifter med færre enn 100 ansatte som små og mellomstore bedrifter (SMB). De representerer 96,5 prosent av NHOs medlemsmasse.

Les: SMB og eiere

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331