- En suksess for Sverige å fjerne formuesskatten

I løpet av 2000-tallet fjernet Sverige arve- gave- og formuesskatten. - Vi har fått en mye bedre skattestruktur og en bedre økonomi, sier Krister Andersson i Svenskt Næringsliv. NHOs president mener vi kan lære mye av nabolandet vårt.

NHOs president Tore Ulstein og Krister Andersson i Svenskt Næringsliv er enige om at formuesskatten hemmer verdiskaping. Foto: Tuva Gaarder Nordlie

Publisert 22.04.15

SMB, Eierskapskonferanse 2015

Debatten om formuesskatten raser i Norge, men i Sverige er det nå åtte år siden de fjernet skatten. Det har vært en suksess, mener Krister Andersson, sjef for Skatteavdelingen i Svenskt Næringsliv.

-  Ved å fjerne arve- gave- og formuesskatten er de mest skadelige skattene i svensk økonomi avskaffet. Vi har fått flere bedrifter som overlever generasjonsskifter og flere som får tilgang på kapital så de kan utvide driften, sier han.

Fra 2000 til 2014 senket Sverige samlet skattetrykk fra 51 til 44 prosent av BNP, samtidig som skatteinntektene økte med 260 milliarder kroner, renset for inflasjon.

-  Fjerning av disse skadelige skattene fører til flere jobber, og med jobber kommer skatteinntekter til staten. Det er skatteinntekter som kan gå til skole og omsorg, og dette er viktig for svensk økonomi og svensk velferd, sier Andersson.

Les også: Dette mener Monica Mæland om privat eierskap

Nøkkel for omstilling

Norge fjernet arveavgiften i 2014, men formuesskatten er fortsatt en verkebyll for norsk verdiskaping.

-  Norge går inn i en periode hvor det er større behov enn på lenge for å få til omstilling. Da er innovasjon og nyskaping helt sentralt og her har privat eide bedrifter en viktig rolle, sier NHOs president Tore Ulstein.

Han mener det er viktig at vi klarer å legge til rette for at norske private eiere kan utvikle sine bedrifter videre og drive innovasjon.

-  Vi trenger å styrke privat norsk eierskap fordi disse bedriftene er så sentrale for verdiskapingen i Norge. Men formuesskatten er hemmende for denne verdiskapingen.

-  Hvorfor det?

-  Eiere reinvesterer ofte pengene de har tjent i bedriften, og har ikke noe ønske om å ta ut utbytte.  Men i mange tilfeller må de ta utbytte for å betale formuesskatten.

-  Det er med på å belaste bedriften og det er særlig kritisk i vanskelige tider der bedriften går med underskudd og må ta av egenkapitalen, som skal være den bufferen du har i dårlige tider. Det er alvorlig og kan sette arbeidsplasser og bedriften i fare, sier Ulstein.

I tillegg fører skatten til en konkurranseulempe fordi utenlandske konkurrenter ikke må betale den.

-  Skatten er også negativ for tilgangen på kapital, fordi mange ser det som mer lønnsom f.eks. å investere i eiendom i stedet,  sier Ulstein.

6 grunner til at formuesskatten bør fjernesRegner med flere kutt i formuesskatten

Norge bør se til Sverige

Han mener skattepengene heller burde gått til utvikling og innovasjon i bedriften, og tror vi har mye å lære av Sverige.

-  Vi bør også fjerne skatten helt, og det er all grunn til å se hva vi kan lære av deres prosess.

Det tror Andersson i Svenskt Næringsliv også.

-  Dette må selvsagt nordmennene bestemme selv, men for norsk økonomi så vil det være bra å ikke ha formuesskatt. Det vil gi bedre tilgang på kapital til næringslivet, risikoen for kapitalflukt vil minske og norske eiere ville få en likere situasjon som utenlandske eiere. Hvorfor skal norske eiere ha høyere skatter enn utenlandske eiere?, spør Andersson.

Se video: Vi er formuesskatten 

Høyere skatteinntekter på sikt

Han er opptatt av at arve- gave- og formuesskatten gir forholdsvis små skatteinntekter, men forstyrrer økonomien veldig mye.

-  Ved å fjern skattene kan man på kort sikt få inn noe mindre til staten, men etterhvert vil man altså få inn mye mer.  På sikt er det dermed ikke et behov for å erstatte disse skattene.

Det er et poeng også Ulstein mener det er viktig å belyse.

-  Hvis vi tar bort formuesskatten så vi må kanskje akseptere noe større ulikhet i en periode. Men i neste omgang, når bedriftene er med på å sikre verdiskaping og arbeidsplasser, så vil det også være med på å gjevne ut forskjellene og gi skatteinntekter. Bedriftene får i tillegg større mulighet til å satse videre, ikke minst på forskning og innovasjon, og investere i fremtidig utvikling og vekst. Det er viktig for fremtidens Norge.

- Vi er ikke fornøyde før hele formuesskatten er borte, slår Ulstein fast.