NHOs Forum for mindre bedrifter

Viktige saker for SMB

NHOs Forum for mindre bedrifter (FMB) har prioritert de syv viktigste sakene de vil arbeide med de neste to årene.

Edel Teige, leder for NHOs Forum for mindre bedrifter

Publisert 05.06.14

SMB

- NHO skal jobbe med de sakene som er viktigst for små og mellomstore bedrifter, sier Edel Teige, leder for NHOs Forum for mindre bedrifter (FMB). For å sikre dette har FMB prioritert syv viktige saker som utvalget og NHOs administrasjon skal jobbe med de neste to årene:

  • Gjør det enklere å være seriøs bedrift
  • Unngå flere plikter på arbeidsgiver
  • Øk lærlingtilskuddet
  • Fjern formuesskatten
  • Oppfyll målene i Nasjonal transportplan
  • Sats mer på forskning og utvikling
  • Gjør det enklere å levere til det offentlige

Disse sakene vil være tema for politiske møter og medlemsmøter som finner sted rundt omkring i landet. 

- Dette er saker vi ønsker å presse på. Bedringer innen disse områdene vil gjøre det enklere å drive bedrift i Norge, sier Edel Teige. Har du synspunkter eller tilbakemelding til oss, tar vi gjerne i mot det.

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181