Samferdsel

Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Norsk samferdsel må opp på en akseptabel standard. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom en sterk og målrettet satsing i ny infrastruktur.

Samferdselsbudsjettet utgjør cirka 4,8 prosent av det totale statsbudsjettet for 2017

Samferdsel mot 2030

Nyheter

 • - CO2-fond nødvendig for å nå klimamål

  Et CO2-fond kan redusere utslippene fra tungtransporten med 20-50 prosent. - Vi trenger en politikk som virker, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  26. september 2016
 • Toppmøte for lønnsom transport

  - Transport & Logistikk 2016 er en viktig konferanse for alle med interesse for samferdsel i Norge, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen. Han er klar for å møte medlemsbedrifter og politikere til debatt i oktober. Kommer du?

  19. august 2016
 • Transport kan kutte utslipp

  Klimagassene fra næringslivets transporter kan reduseres med minst 45 til 60 prosent innen 2030, skriver LOs Hans-Christian Gabrielsen og NHOs Svein Oppegaard.

  12. september 2016
 • NHOs jernbaneprioriteringer

  NHOs prioriteringer for jernbaneprosjekter i hele landet står fast, skriver direktør Svein Oppegaard.

  17. august 2016

Publikasjoner

 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013
 • SamferdselsLøftet

  SamferdselsLøftet er NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.

  26. mars 2012
 • Reiselivets Samferdselsløft

  Norge har et stort potensial som turistland. Men norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig standard på deler av samferdselsnettet.

  10. februar 2011
 • KollektivLøftet

  KollektivLøftet er en oppfølging av et viktig satsingsområde i SamferdselsLøftet (NHOs samferdselspolitiske dokument). Urbanet Analyse AS har vært sekretariat og bistått i utarbeidelsen av policydokumentet etter innspill fra NHO-fellesskapet.

  1. juni 2009

Kontakt

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Energi, klima og samferdsel

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328
Jan-Bertil Lieng

Politisk rådgiver

Region

jan-bertil.lieng@nho.no
Telefon
23088314