Samferdsel

Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Norsk samferdsel må opp på en akseptabel standard. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom en sterk og målrettet satsing i ny infrastruktur.

Samferdselsbudsjettet utgjør cirka 4,8 prosent av det totale statsbudsjettet for 2017

Samferdsel mot 2030

Nyheter

 • CO2-fond – en gavepakke til politikerne

  Et CO2-fond kan bli et viktig supplement til statlige ordninger for å fremme ny teknologi og redusere utslipp i transportsektoren, konkluderer en ny rapport. - Et godt grunnlag for å starte forhandlinger, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  12. juni 2018
 • Politisk gjennomslag: Byrådet utsetter lavutslippssone

  -Vi setter pris på at byrådet er lydhøre og at de nå utsetter denne avgiften. Næringslivet vil gjerne bidra til å få ned forurensningen i Oslo, men bedriftene trenger tid til å omstille seg, sier regiondirektør Nina Solli.

  2. januar 2018
 • Alle kjøretøy må betale for de nye veiene

  Både varetransporten og personbilene må stimuleres til raskt å komme over på batterier og biodiesel. Samtidig er næringslivet avhengig av den nødvendige storsatsingen i Nasjonal Transportplan.

  18. april 2018
 • Nei til enda en ny bomtakst i Oslo

  Nye beredskapstakster i bomringen kommer i tillegg til de øvrige bompengene og vil også ramme dem som ikke forurenser.

  10. november 2017
 • Politisk gjennomslag: Byrådet i Oslo utsetter lavutslippssone

  - Vi setter pris på at byrådet er lydhøre og at de nå utsetter denne avgiften. Næringslivet vil gjerne bidra til å få ned forurensningen i Oslo, men bedriftene trenger tid til å omstille seg, sier regiondirektør Nina Solli.

  3. januar 2018
 • Rammer transportører

  -Oslo kommunes forslag om å innføre ekstra gebyrer for alle lastebiler, som ikke er av nyeste miljøklasse, vil koste transportørene flere hundre millioner. Det svekker konkurranseevnen, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

  6. september 2017

Publikasjoner

 • Vi er næringslivet

  Mindre bedrifter skaper viktige verdier for samfunnet. For å kunne gjøre det, trenger de en politikk som styrker deres konkurransekraft.

  24. juni 2013
 • SamferdselsLøftet

  SamferdselsLøftet er NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.

  26. mars 2012
 • Reiselivets Samferdselsløft

  Norge har et stort potensial som turistland. Men norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig standard på deler av samferdselsnettet.

  10. februar 2011
 • KollektivLøftet

  KollektivLøftet er en oppfølging av et viktig satsingsområde i SamferdselsLøftet (NHOs samferdselspolitiske dokument). Urbanet Analyse AS har vært sekretariat og bistått i utarbeidelsen av policydokumentet etter innspill fra NHO-fellesskapet.

  1. juni 2009

Kontakt

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046