- Bra med konkurranse

NHO støtter Høyres utspill i torsdagens VG om å konkurranseutsette togstrekningene.

Høyre uttaler i VG at de vil ha konkurranseutsetting av flere togspor nå.

VG torsdag 4. september, side 4.

Publisert 04.09.14

Samferdsel

Høyre vil komme i gang med den storstilte avviklingen av NSB-monopolet i løpet av et drøyt år, skriver VG i dag.

- Jeg håper å se de første konkurranseutsatte togene på skinner i 2016, sier Høyres Linda Helleland til avisen.

I Arbeiderpartiet er det skeptiske røster, men NHO støtter Høyre.

-          Vi er veldig positive til å konkurranseutsette flere togstrekninger i Norge. Det kan gi et bedre tilbud til passasjerene og lavere kostnader for det offentlige, sier Petter Haas Brubakk, direktør i NHO.

 Erfaringene fra Gjøvikbanen viser at konkurranseutsetting gir et bedre tilbud til de reisende. En evaluering av Gjøvikbanen utført av TØI i 2010, dokumenterte dette. I 2004 gjennomførte Samferdselsdepartementet det første forsøket med å konkurranseutsette passasjertransport med jernbane i Norge, på strekningen Gjøvik - Oslo.

 -          Det ble et bedre togtilbud, reduserte kostnader og høyere passasjertall samtidig som de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser ble ivaretatt. Det er imidlertid viktig at konkurransen skjer på en ordentlig måte, og at tilbydere gis like konkurransevilkår, understreker Brubakk.