- Fornebubanen bør være første prioritet

T-bane til Fornebu er det som absolutt bør prioriteres for å lette på trykket i kollektivtrafikken i hovedstaden, mener NHO Transport.

- Fornebubane er første prioritet

Publisert 05.03.15

Samferdsel, Oslo og Akershus

- Frem til nå har vi klart å ta veksten kollektivt i Oslo de siste fem årene. Men nå begynner vi å møte begrensninger, særlig i rush, sier Atle Rønning, styreleder i NHO Transport.

Fornebubane vil gi bane til Skøyen og Lysaker

Og i takt med at befolkningen øker, vil utfordringene i kollektivtrafikken bli større. For å møte utfordringene må vi øke kapasiteten på alle driftsmidlene på t-bane, trikk og buss.

- Fornebubanen er prioritet nummer en. Det er mye kapasitetsproblemer på buss på Fornebu i dag. Noe av det kan løses med mer prioritering av bussene. Men på sikt er det ingen god løsning.  

Han mener en Fornebu-bane også vil gi flere stopp.

- En Fornebu-bane vil gi t-bane både til Skøyen og Lysaker, og bidra til at enda flere reiser kollektivt.

Se hele intervjuet med Atle Rønning her:

- Trenger en ny bussterminal

I dag hadde NHO Oslo og Akershus årskonferanse med temaet #7millioner. For i 2040 kan befolkningsveksten i Norge nærme seg sju millioner mennesker, og en stadig større andel av befolkningen er ventet å bosette seg i de største byene og områdene rundt. Da blir presset på kollektivtrafikken enda større enn det er i dag, for god samferdsel er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere. 

- Hver dag reiser nesten 80 % av de som skal jobbe i Oslo kollektivt til og fra jobben sin. Dersom kollektivtrafikken kneler, vil det gå utover næringsliv, jobb, familie og hele samfunnet, sier Rønning.

Han mener det derfor er flere store tiltak som må til for å løse utfordringene.

- Det er også viktig med ny t-banetunnel og en ny togtunnel under Oslo. Og sist, men ikke minst, en ny bussterminal. Dagens bussterminal  har dobbelt så mange anløp som den ble bygd for.  

- Hvorfor er det så viktig med ny bussterminal?

- En ny bussterminal er kjempeviktig, spesielt for ekspress- og flybusser. Nesten alle passasjerene som kommer med ekspress- og flybusser skal innenfor Ring 2.

Han påpeker også at det er mange rutebusser som ender opp på bussterminalen, noe som bør endres.

- I dag er det også mange rutebusser som ender på bussterminalen. Om disse snur på bygrensa, vil det bli bedre kapasitet på bussterminalen. Slik det er i dag, ser vi helt klart stort behov for en ny bussterminal.

 - Det som er viktig å huske, er at i Norge tar det mange år fra det blir besluttet til vi faktisk har det ferdigbygd, opptil 10 år. Det gjør at vi må ta beslutningen nå. 

Se fem på gata om samferdsel.

Se fem på Oslo S. om kollektivtrafikken.