- Gåtefull avgift

For hver strekning bussnæringen kjører må de betale en avgift til offentlige myndigheter. – Fjern avgiften i sin helhet, mener NHO Transport.

NHO Transport advarer: Anløpsavgiften fører til færre kollektivavganger og dyrere billettpriser. (Foto: Marit Grøttheim)

Publisert 13.10.14

Samferdsel

Dagens Næringsliv skriver i dag at Nettbuss går til sak mot Akershus kollektivterminaler for å få tilbakebetalt 64,9 millioner kroner de har blitt fakturert for i offentlige anløpsavgifter. Ekspressbusselskapene betaler om lag 20 millioner kroner i anløpsavgift hvert år for å kjøre kollektivtransport til og fra Oslo bussterminal.

Anløpsavgiften:

  • Avgift bussnæringen betaler for bruk av offentlig eide transport-terminaler.
  • Avgiften betales til eier, som er offentlige myndigheter.
  • I Oslo betaler bussnæringen rundt 20 millioner i året for bruk av Bussterminalen.  

Særavgift

Anløpsavgiften skaper en konkurranse-vridning mellom det offentlige og bussnæringen.Særavgift

Dette er en særavgift bussnæringen betaler, men som det offentlige slipper.

- Ettersom offentlige selskaper ikke betaler anløpsavgift skaper dette en konkurransevridning mellom det offentlige og bussnæringen. Det fører til dårligere og dyrere kollektivtransport, sier fagsjef i NHO Transport, Terje Sundfjord.

På parallelle strekninger hvor bussnæringen egentlig skal konkurrere på like vilkår med for eksempel NSB, betaler blant annet NOR-WAY Bussekspress, Lavprisekspressen, og Nettbuss anløpsavgift på terminaler Men toget slipper, eller får det betalt fra staten.

NHO vil ha flere over på kollektivtransport

-Vi vil ha flere over på kollektivtransport inn og ut av de store byene. Det er både miljøet, næringslivet og folk avhengige av. Ved å ha denne avgiften på tilbudet får vi høyere priser, og på sikt færre avganger. Det er ingen tjent med, sier Sundfjord.

-For oss er det derfor en gåte at offentlige myndigheter tar seg godt betalt for at kollektivandelen skal øke, sier Sundfjord.

Støtte fra Fremskrittspartiet

I Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan skrev Fremskrittspartiet i sin merknad at "[..] dagens politikk med å ta betaling for anløp på bussterminaler, holdeplasser og flyplasser gir dårlige konkurransevilkår for busstrafikken. Avgiftene fører til at tilbudet blir dårligere enn det burde vært".

-Dette ble ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2015. Regjeringspartiet Framskrittspartiet bør lytte til opposisjonspartiet Fremskrittspartiet og følge opp sine egne ord i revidert statsbudsjettet, avslutter Sundfjord.