- Ikke sett beinkrok på Hordfast

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er bekymret for at lokale politikere skal legge hindringer i veien for den planlagte utbyggingen av Hordfast, som en viktig bit av en ferjefri E39 på Vestlandet.

Slik kan E39 bli ferjefri. Illustrasjon: MALARCHITECTURE AS

Publisert 05.11.15

Samferdsel, Vestlandet

Næringslivet på Vestlandet har i flere år engasjert seg aktivt i realiseringen av en ny, ferjefri kyststamvei fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord. Bakgrunnen for engasjementet har vært et ønske om å få på plass en infrastruktur som kan knytte regionene og arbeidsmarkedene på Vestlandet tettere sammen. Temaet var også oppe på NHOs Årskonferanse #7millioner i januar i år.

Til nå har det vært stor enighet om å få realisert ny kyststamvei. Men nå gir en rekke bedriftsledere fra regionen uttrykk for bekymring på grunn av nye, motstridende signaler etter kommune- og fylkestingsvalget, som skaper usikkerhet for prosjektet. Det har blant annet vært utspill der enkeltkommuner ber om avvik fra den opprinnelige planen.

Næringslivslederne får støtte fra NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund:

- Vi må ikke nå sette beinkrok på Hordfast og regionens utvikling. En utvikling som er så utrolig viktig for nærings- og arbeidslivet i en slagkraftig Vestlandsregion, som også i fremtiden ønsker å skape verdier.

NHO Hordalands regiondirektør Tom Knudsen og distriktssekretær Roger Pilskog i LO Hordaland går i dag ut med en felles uttalelse der de krever at Hordfast må gjennomføres som planlagt: "Det er sådd tvil om prosjektet. Det siste som samfunnet, nærings- og arbeidsliv, trenger nå er at lokalsamfunn eller en region fremstår som splittet når det gjelder behovet for ny infrastruktur."

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Vestlandet

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688