- Trenger en permanent , forutsigbar ferdselsåre

E6 over Kvænangsfjellet er den viktigste forbindelsen mellom Finnmark og resten av landet, men den må ofte stenges om vinteren. Nå ønsker Vegvesenet og næringslivet midler til en mer permanent løsning.

Ønsker en forutsigbar ferdselsåre mellom Troms og Finnmark.

Publisert 30.04.15

Samferdsel, Finnmark, NHO Arktis

Vinteren 2013/2014 var vegstrekningen, som er den viktigste veien mellom Finnmark og resten av landet, midlertidig stengt 44 ganger. Og det var innført kolonnekjøring 16 ganger.

Problematisk og dyrt   

En slik uforsigbarhet for hovedferdselsåren skaper problemer både for de som pendler og for næringslivet.

–   Vi har ansvaret for renoveringen i Kvænangen kommune, og skal over hit to - tre ganger per uke. Når vi ikke kommer oss over, blir det problemer med kjørehviletid, kundene som ikke blir betjent og vi må justere på andre kjøretider, sier Sigleif Pedersen, daglig leder i Avfallsservice, AS.

Værutsatt vei

Statens vegvesen sier at været innimellom gjør det umulig og uforsvarlig å holde veien åpen.

– I perioder ser vi rett og slett ikke verken å drifte eller å brøyte veien her oppe. Da må vi stenge veien, forteller Karl Martin Eriksen, overingeniør og prosjektleder i Statens vegvesen.

Disse dagene når veien er stengt, må bilistene og sjåførene kjøre via Finland.

 – Det er en 50 - 70 mil lengre omkjøring, litt avhengig av start og slutt på turen. 

Det tar mye tid, og gir ekstra kostnader både for privatpersoner og for næringslivet som må over.

Ønsker midler til tunnel

I løpet av en to –årsperiode skal Vegvesenet oppgradere veien for å sikre bedre regularitet, og rassikre veien. Men de håper å få penger fra Stortinget til en mer varig løsning på problemet.

– Vi jobber for å få igangsatt ytterligere tiltak, for eksempel en tunnel som gir en mer varig ferdselsåre. Men det avhenger av bevilgninger fra Stortinget, sier Eriksen. 

Også Avfallsservice håper satsingen på for eksempel tunnel kan komme med i Nasjonal transportplan så fort som mulig, for å få en forutsigbar adkomst mellom Troms og Finnmark .

- For oss er det viktig for daglig drift. Vi skal komme over fjellet nesten hver dag.  Vi er et marked, og konkurrerer om avfall i Vest-Finnmark, så det betyr mye for oss, avslutter Pedersen.