- Vi kan fjerne alle flykontrollsentralene

- I dag har vi tre flykontrollsentraler. Vi trenger kanskje en halv, sier direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart

Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart

Publisert 29.08.14

Samferdsel

Lothe har ingen forståelse for måten statlige Avinor organiserer luftsikringsvirksomheten på. Med tre kontrollsentraler i henholdsvis Bodø, Sola utenfor Stavanger og i Røyken, mener han at Avinor driver for dyrt. Å slå sammen de nordiske flysikringstjenestene er én løsning.

For dyre tjenester
- Men strengt tatt hadde det holdt med én kontrollsentral i Nederland, og kanskje en i Malmö. Da hadde man kunnet dekke hele Nord-Europa, sier Lothe til Dagens Næringsliv.

De private flyplassene Torp og Rygge har lenge ment at Avinors tjenester er for dyre, og et søksmål er nå reist av Avinor for å få betalt for tjenester som er omtvistet. Lothe har stor forståelse for Torp og Rygges syn. Han viser til at Avinor styrer flysikring både på bakken og ved kontrollsentralene, som tar hånd om overflyvning.

- Her er det store rom for effektivisering. Europeisk samordning med felles teknologiske løsninger vil gi lavere kostnader, mener Lothe.

Møter kraftig motstand
Avinor har i mange år jobbet med å redusere antall kontrollsentraler i Norge, men har møtt kraftig motstand fra flyvelederne.

Avinor skilte i vår ut flysikringstjenestene som et eget separat selskap med Avinor som eneste eier . Samferdselsdepartementet vil konkurranseutsette tårntjenesten innen noen år.  NHO Luftfart krever en full skilsmisse mellom Avinor, som driver de fleste flyplassene i Norge, og flysikringsdivisjonen.

- Det er eneste måten man kan få et rent kunde-leverandør-forhold mellom flyplasser og flysikringstjenester, slår Torbjørn Lothe fast.