8 råd for raskere planlegging av vei og bane

Statlig plan når to eller flere kommuner berøres. Kutt kommunedelplan. Det er to av flere tiltak for å halvere planleggingstiden i samferdselsprosjekter, som statsråd Ketil Solvik-Olsen fikk overrakt av NHO torsdag.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk torsdag oppskriften på hvordan planleggingstiden kan halveres, fra Ingeborg Rasmussen, prosjektleder i Vista Analyse, og Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO. 

Publisert 31.03.16

Samferdsel

Det er bred politisk enighet om at planleggingstiden for utbygging av vei og bane i Norge tar for lang tid. I snitt brukes det i dag 9-10 år. Dette bør ned i det halve, er man enig om. Men hvordan?

Slik kan planleggingstiden halveres

I en ny rapport, bestilt av NHO og overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på et frokostmøte i Oslo torsdag, svarer Vista Analyse følgende:

  1. Statlig plan må være hovedregel, dersom prosjekt krysser to eller flere kommuner

  2. Kutt ut kommunedelplan som hovedregel – kan spare to år

  3. Innsigelsesordningen må effektiviseres

  4. Raskere fremdrift fra konseptvalg (KVU) og kvalitetssikring (KS1), til videre planlegging – mye ventetid i dag

  5. Stikkprøvebasert kvalitetssikring (KS2, før investeringsbeslutning)

  6. Begrense muligheten for utredning av nye alternativer i planfasen (Regjeringens valg i KS1 må være førende)

  7. Bruk av tidsfrister i alle faser – dette er ikke satt i system i dag

  8. Forpliktende deltakelse i tidligfase

Se rapporten fra Vista Analyse her

Planleggingstiden for vei og bane kan halveres - hvis politikerne vil. Illustrasjon: Torgrim Nærland.

 

Flere av disse virkemidlene er allerede tilgjengelige. Og ifølge Vista er planleggingstiden redusert noe, men det er potensial for større reduksjoner. Med de virkemidlene myndighetene har i dag kan planleggingstiden reduseres til 6-7 år. Men det må ytterligere grep til for å få til en halvering, viser rapporten.

- Mange politikere vil halvere planleggingstiden. I hvert fall i festtalene. Men for næringslivet handler det om å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig, sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO.

Krever politisk vilje

- Det avgjørende er politisk vilje. Politikerne må ta hele verktøykassa i bruk – i tillegg til å lage noen nye verktøy. Og denne rapporten viser at det er mulig å halvere planleggingstiden.

Prosjektleder Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse viser til at kutt i planleggingstiden er grundig utredet, og politisk og faglig enighet om: - Det er enighet på enighet på enighet. Det gjenstår bare å handle. 

Da må man unngå lokale omkamper, mener Langeland:

- Slike forsinkelser er ikke greit. Brede og lange prosesser for medvirkning bidrar til å øke planleggingstiden. Slik medvirkning må skje tidligst mulig.

- Denne kan brukes

- Vi får mange rapporter - denne kan brukes, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved overrekkelsen. Han er ikke fornøyd med dagens situasjon, men mener samtidig det er mange gode prosesser på gang for å få til resultater.

Langeland har merket seg at NTP-forslaget på 330 sider og 930 milliarder kroner, som transportetatene la frem i februar, har kun halvannen side om hvordan planleggingstiden skal kuttes. Han mener innspillene fra Vista-rapporten kan bidra til at den endelige transportplanen neste år blir bedre på dette området.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046