FINANSIERING AV INFRASTRUKTUR

Ber Siv Jensen endre regelverket

NHO, KS og Finans Norge ber finansminister Siv Jensen endre regelverket slik at pensjonspenger kan være med å bygge infrastruktur.

Kristin Skogen Lund vil fjerne hindringer for investeringer i transport og annen infrastruktur.

Publisert 21.01.14

Samferdsel

Norge har et meget høyt udekket behov for investeringer i infrastruktur knyttet til energi, transport, vann og avløp. Samtidig sitter norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser på mer enn 1250 milliarder kroner i pensjonskapital som trenger langsiktig og trygg plassering. 

Nå ønsker altså NHO, KS og Finans Norge at Siv Jensen skal endre regelverket. Det kom frem på en konferanse som disse organisasjonene arrangerte i Oslo i dag.

Udekkede behov
Pöyry har på oppdrag fra de tre organisasjonene utarbeidet en rapport om finansiering av infrastruktur i Norge. Den viser at det er store udekkede behov for investeringer i infrastruktur i Norge. En velfungerende infrastruktur er sentralt for en moderne økonomi. Landets behov for investering i infrastruktur de nærmeste årene er betydelig, bl.a. som følge av befolknings­vekst, urbanisering og etterslep etter mange års manglende vedlikehold.

Rapporten reiser spørsmål om hvordan investeringer i samferdsel, strøm, vann og avløp skal finansieres.

Konkurranseulempe
-
Norge trenger et løft når det gjelder investeringer i infrastruktur. Manglende infrastruktur er en konkurranseulempe for norsk næringsliv. Pöyry har for eksempel beregnet årlige forsinkelseskostnader for godsnæringen i E-18 Vestkorridoren til mellom 670 og 1000 millioner kroner, sa administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

- Norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser forvalter over 1250 milliarder kroner i pensjonskapital, og har et økende behov for å investere i eiendeler som er tilpasset de langsiktige forpliktelsene som de har påtatt seg. Investeringer i infrastruktur kan være egnet til å ivareta dette plasseringsbehovet, sa administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Etterslep
- Vi har et etterslep på mellom 50 og 80 milliarder på kommunale og fylkeskommunale veier. Dette er investeringer som det er vanskelig å finansiere på ordinær måte over kommunale budsjetter. Det er derfor viktig å se på alternative finansieringskilder, sa styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

De tre direktørene har nå sendt brev til finansminister Siv Jensen hvor man oppfordrer til å endre regelverket slik at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan investere mer i infrastrukturprosjekter. Disse endringene vil kunne frigjøre et stort potensial for private investeringer i samfunnsmessig infrastruktur, samtidig som pensjonsmidler sikres en fornuftig og langsiktig avkastning, mener de tre.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338