LO OG NHO

Felles plattform for samferdsel

LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, la i dag frem en felles plattform på samferdsel for et konkurransedyktig næringsliv.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og LO-leder Gerd Kristiansen.

Publisert 13.11.13

Samferdsel

Fellesutspillet fra LO og NHO ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

LO og NHO er enige om at Nasjonal Transportplan (NTP) er en ambisiøs og god transportplan, og at det viktigste tiltaket er å sikre årlige bevilgninger som oppfyller rammene i NTP.

LO og NHO er enige om at hovedinnretningen for Nasjonal Transportplan må være satsing på kollektivtrafikk i og rundt de store byene og utbygging av transportsystemet mellom regioner og landsdeler for å redusere avstandskostnadene for næringsliv og innbyggere.

Plattformen er et uttrykk for felles enighet på overordnede målsetninger om utvikling av et helhetlig transportsystem som fremmer næringslivets konkurransekraft, gode arbeidsplasser i transportnæringen og som sikrer en bærekraftig utvikling. Samferdselsministeren ga uttrykk for støtte til de overordnede målsettingene som LO og NHO er felles om, og anser de to hovedorganisasjonene som viktige samarbeidspartnere i utviklingen av norsk transportpolitikk. 

Kontakt oss

Jan-Bertil Lieng

Politisk rådgiver

jan-bertil.lieng@nho.no
Telefon
23088314
Thomas Felde

Seniorrådgiver

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328