NHOs ønskeliste for 2014

- Det er ikke bare til jul en kan ønske seg ting. Vi i NHO har ønsker til hva regjeringen bør gjøre for å sikre gode vilkår for å skape verdier i året som kommer, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Publisert 02.01.14

Samferdsel

Her er NHOs forventninger til regjeringen for 2014:

  1. Bidra til et moderat lønnsoppgjør som styrker konkurranseevnen for norske bedrifter. Oppgjøret er partenes ansvar, men regjeringen kan bidra gjennom en ansvarlig økonomisk politikk, og at oppgjørene i offentlig sektor følger frontfaget.
  2. Gjennomføre pensjonsreformen fullt ut i også offentlig sektor.
  3. Innføre mer fleksible arbeidstidsordninger.
  4. Fortsette kampen mot skjemaveldet.
  5. Øke muligheten for midlertidige ansettelser.
  6. Fortsette å vri pengebruken fra forbruk til vekstfremmende investeringer i samferdsel, forskning, utdanning og vekstfremmende skattereduksjoner.
  7. Gjennomføre vei- og jernbaneutbygginger langt raskere og mer effektivt enn i dag.
  8. Fortsette nedtrappingen av den særnorske og skadelige formuesskatten.
  9. Vi forventer at Scheel–utvalget kommer med forslag om betydelig reduksjon av selskapsskatten og at regjeringen følger dette opp.
  10. Vi forventer tydeligere arbeidsdeling og bedre organisering av utdanningsektoren.

Kontakt oss

Rune Nøstvik

Informasjonsdirektør

Kommunikasjon

rune.nostvik@nho.no
Telefon
23088332