VEIBYGGING

På rett vei

Samferdselsminister Solvik-Olsens forslag om etablering av et eget utbyggingsselskap for veibygging kan være et skritt i riktig retning.

Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO

Publisert 05.12.13

Samferdsel

I dagens oppslag i Aftenposten foreslår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etablering av et eget utbyggingsselskap som skal være operativt fra 2015. 

- Dette forslaget kan være starten på en nødvendig og omfattende reform innenfor samferdselssektoren, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk. - Vi mener det er helt nødvendig å finne nye finansierings- og gjennomføringsmodeller for samferdsel som sikrer at veiprosjektene er fullfinansiert før oppstart, noe som vil skjerme prosjektene mot usikkerheten som er knyttet til årlige bevilgninger over statsbudsjettet, sier han. 

Brubakk viser til flere eksempler på slike finansieringsmodeller: flerårig budsjettering, statlige lån, statlige aksjeselskap, OPS og statsgaranterte obligasjoner.- Forutsigbarheten som følger av disse modellene gjør det mulig å utvikle gjennomføringsformer som kombinerer rask fremdrift med høy kvalitet og lave kostnader over hele prosjektets levetid, sier Brubakk. 

Regjeringens forslag om etablering av et utbyggingsselskap på vei, kan være et skritt i riktig retning. Samtidig frykter NHO at de forslagene som nå ligger på bordet, ikke vil gi tilstrekkelig finansiering av selskapet. For å sikre et slagkraftig utbyggingsselskap så må selskapet få tilstrekkelig med finansielle muskler, sier Brubakk. 

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328