Bedriftene trenger rimelige og grønne fly

- Flyavgiften rammer bedrifter over hele landet – vi kan vinne klimaeffekter på bedre måter ved en raskere overgang til 2. generasjon grønn biodrivstoff for fly, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Ny grønn teknologi og 2. generasjon biodrivstoff for fly vil presse klimautslippene ned.

Publisert 01.12.15

Samferdsel

I tillegg til bedriftene kan flyplasser og utsatte flyruter bli nedlagt. Rygge flyplass som direkte og indirekte står for tusen arbeidsplasser er et eksempel.

– Vi må huske at flytransport er et arbeidsverktøy for bedriftene der man ofte ikke har reelle alternativer. Tid er penger for bedriftene, sier Skogen Lund. 

Biodiesel smartere enn flyseteavgift

NHO mener klimaeffekten av flyseteavgiften er helt minimal.
– Det er langt smartere å støtte en rask overgang til 2. generasjon biodrivstoff for fly som gir minimale klimautslipp. Da blir klimaeffekten mange ganger sterkere. 

Flybransjen har en offensiv strategi for å kutte veksten i karbonutslipp. Ny teknologi og drivstoff vil sørge for at veksten i karbonutslipp blir null allerede om fem år. 30 år senere er utslippene blitt halvert, til tross for sterk vekst i trafikken.

Derfor ber NHO partiene bak budsjettforliket om å utsette denne avgiften til 1. november neste år så alle får sett nærmere på konsekvensene og også på alternative måter å oppnå klimagevinster på. 

 – Vi merker oss utspillet fra IATA – den internasjonale flybransjen – om ikke å lage nasjonale løsninger som kommer i veien for internasjonale løsninger, sier Skogen Lund.

Skader reiseliv og arbeidsplasser

– Alt som gjør innfallsportene til våre reisemål dyrere, skader reiseliv og arbeidsplasser, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Reiselivet i Norge er avhengig av at gjestene kommer med fly, og flyr innenlands for eksempel til SAS og Norwegians hovedflyplasser i nord.

– Det er ikke en miljøavgift når den legges flatt på alle. I så fall burde den vært relatert til EUs kvotesystem, og gitt incitament til investering i lav-utslipps fly, sier Krohn Devold.

Summen av reiselivsskatter med to prosent momsøkning og ny flyskatt svekker reiselivet som sysselsettings- og vekstmotor i en olje-motbakke.