Bløff om Avinor

Regjeringen vil redusere utbyttekravene til Avinor. - Et skuebrød, mener NHO Luftfart, som i et oppslag i Dagens Næringsliv advarer mot økt flyavgift.

Illustrasjonsfoto fra Gardermoen.

Publisert 27.03.14

Samferdsel

Samferdselsdepartementet foreslår å redusere selskapets utbyttekrav for å gi Avinor bedre insentiver til å drive kostnadseffektivt. Forslaget innebærer at det for regnskapsårene 2014-2017 tas utbytte på 50 prosent for resultat opp til 1 milliard kroner og at det ikke tas utbytte for resultat som overstiger dette. Det betyr i praksis å sette et tak på utbyttet på 500 millioner kroner for disse regnskapsårene.

Dette vil gi selskapet større handlingsrom i en periode med store investeringer, ifølge pressemeldingen. Men Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart, er ikke imponert:

- Beslutningen om ikke å røre Avinors overskudd over én milliard kroner er et skuebrød: Overskuddet det siste årene har vært under én milliard kroner.

Flesland
- Av dette vedtaket blir det ingen penger til ny terminal på Flesland lufthavn. Utspillet er en ren bløff, hvis tanken er å skaffe mer egenkapital til utbyggingen på 4,4 milliarder kroner, som skal starte for fullt denne våren, sier Lothe.

Av pressemeldingen fremgår det at Regjeringen ikke vil gi Avinor to milliarder kroner i økt egenkapital for å finansiere utbyggingen på Flesland. I stedet foreslås altså reduserte utbyttekrav.

- Overskuddet i 2013 blir 920 millioner kroner, av dette skal regjeringen ta 50 prosent. Regjeringen setter utbyggingen på Flesland i fare. Nå må styret i Avinor avgjøre om de fremdeles ser seg i stand til å gjennomføre utbyggingen, sier Lothe.

Økte avgifter
- Hvis Avinor skal øke overskuddet så det monner i løpet av perioden 2014-2017, må de øke landingsavgiftene og dermed øke belastningen på flyselskapene og de reisende. Det synes vi er en dårlig løsning. Investeringen på Flesland er lønnsom, da er det rimelig at eier skyter inn egenkapital, slik at den ikke svekker Avinors kredittverdighet, sier Lothe.