Et stort skritt mot raskere veibygging

- Forslaget om et eget utbyggingsselskap for vei gir raskere planlegging og utbygging. Dette har næringslivet lenge etterlyst, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Samarbeidspartiene er enige om et utbyggingsselskap for vei. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Publisert 14.04.15

Samferdsel

I dag presenterte samarbeidspartiene Venstre, FrP, KrF og Høyre en ny reform innenfor veisektoren; et eget utbyggingsselskap for veg. Selskapet får ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde vei.

- Men for at dette skal bli vellykket må det nye selskapet få bygge lengre sammenhengende veistrekninger med en finansiering uavhengig av de årlige budsjettkampene. Det nye selskapet må selv bestemme hvilken rekkefølge utbyggingen skal følge, sier Petter Haas Brubakk, som er næringspolitisk direktør i NHO.

Den viktigste forutsetningen for et slikt veiselskap er at de får en forutsigbar finansiering, ifølge Brubakk: - Det betyr at de selv bestemmer fremdriften og omfanget av prosjektene ut fra hva de mener er best. For at utbyggingsselskapet skal kunne levere ferdige veier til rett tid, så må man ikke åpne opp for lokale omprioriteringer underveis. Alle lokale krefter jobber for at sitt prosjekt kommer først. Med et utbyggingsselskap som er frikoblet fra politisk innblanding vil man slippe dette.

Sammenhengende

- Vi tror at ved å etablere et utbyggingsselskap så åpner man opp for å kunne se lengre strekninger under ett. Regjeringens forslag på dette område ser lovende ut – for eksempel strekningen E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

- Vi tror at dette selskapet og Vegvesenet kan utfylle og utfordre hverandre slik at bestillingskompetansen blir høyere begge steder, noe som vil gi enda bedre resultater.

- Et slikt selskap må få en tydelig bestilling fra sin eier for at det skal fungere optimalt. Vi har stor tro på bruk av frister. Når Stortinget bestemmer seg for hvilke strekninger man ønsker bygget, må det samtidig også settes en dato for når veien skal åpnes. Vi tror dette vil være disiplinerende og vil gjøre at alle har et felles mål. Ved vedtak om bygging av ny hovedflyplass på Gardermoen, bestemte man også åpningsdato. Det greide man også å holde, sier Brubakk.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Telefon
23088328