Austevoll er det flere som pendler til enn fra

Øysamfunnet har 5.000 innbyggere og skaper over 20.000 arbeidsplasser. Se hva bedriftene der er opptatt av.

– Vi ønsker å utvikle Bekkjarvik til å bli en av Norges mest spennende matplasser, sa Bocuse d'Or vinner Ørjan Johannessen (t.h.) Her med Kristin Skogen Lund, NHO-sjef, og Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland.

Kristin Skogen Lund og Tom Knudsen møter Ørjan Johannessen utenfor kjøkkenet.

Publisert 13.11.15

Samferdsel, Hordaland

Det er mye kompetanse her ute

I NHOs kommune-NM ligger Austevoll på 4. plass når det gjelder næringsliv og 1. plass for kommunal økonomi. 

– Jeg er imponert over pågangsmotet her tross vanskelige tider, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun møtte medlemsbedrifter i Austevoll. 

Austevoll kommune

 • Norges største kommune uten fastlandsforbindelse
 • 5000 innbyggere
 • Rundt 1000 selskaper
 • Bedriftene her skaper 20.000 arbeidsplasser globalt
 • Sentrale næringer er fiske, havbruk og shipping


Nøkkelen er engasjerte folk
– Det er mye kompetanse her ute. Nøkkelen til at vi er der vi er i dag er at vi har hatt folk som er motiverte og engasjerte, og som har fått eierskap til det de driver med. Vi har investert i vanskelige tider og er stolte av det vi har skapt, sa Arne Møgster, administrerende direktør, Austevoll Seafood.

Bedriften han leder er endel av familieselskapet LACO AS med over 9200 årsverk i 28 land. Hovedkontoret er på Storebø i Austevoll.

Arne Møgster, administrerende direktør i Austevoll Seafood, fortalte om røttene til familieselskapet LACO AS til Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, og Kristin Skogen Lund, NHO-sjef.

Tom Knudsen og Kristin Skogen Lund på besøk til Arne Møgster.

Bedriften er bygget stein på stein

Vil gjøre Bekkjarvik enda mer spennende
Ørjan Johannessen er kokk i familiebedriften Bekkjarvik Gjestgiveri. I 2015 vant han Bocuse d'Or. Dermed regnes han som verdens beste kokk. Nå ønsker Johannessen å utvikle Bekkjarvik som reiselivsdestinasjon videre. 

–  Vi ønsker å finne nye gjester og utvikle Bekkjarvik til å bli en av Norges mest spennende matplasser, sa Johannessen. 

Gjestgiveriet driver han sammen med foreldrene og broren Arnt, som også er kokk. Familiebedriften har røtter tilbake til 1600-tallet. 
– Bedriften er bygget stein på stein, sa Johannessen.

Bekkjarvik Gjestgiveri har 9 lærlinger. Her er Ørjan Johannessen (til venstre) og broren Arnt (til høyre) med to som har tatt og tar fagbrev der. 

Flere i Austevoll trekker frem det samme langsiktige perspektivet som Johannessen. Familier bygger bedrifter steg for steg gjennom flere generasjoner. Fiske har gjerne vært der det startet.  

– Den som er mest omstillingsdyktig vinner, minte Hege Lauvik om under et næringspolitisk møte med NHO. Hun er leder i Austevoll næringsråd. 

Hege Lauvik holder innlegg under næringspolisk møte i Austevoll

Austevoll har begrenset åpningstid

 – Vi er en ledende kommune innen fiskeri, offshore og havbruk. Det er hardt arbeid som ligger bak dette, sa Hege Lauvik, leder i Austevoll næringsråd. 

Et titalls lokale bedrifter var samlet hos Austevoll Kraftlag for et næringspolitisk møte med NHO. Det tydeligste signalet var at bedriftene hindres av en ustabil ferjeforbindelse. 

– Vi har begrenset åpningstid. Slik kan det ikke fortsette, sa Lauvik.

– Austevoll er den største kommunen i Norge uten fastlandsforbindelse. Det er heller ingen ambisjoner for ferjeforbindelsen hit, sa Morten Storebø, ordfører i kommunen.

– Fordelene med å investere i miljøvennlig teknologi må forsterkes, sa Tor Mikal Østervold, administrerende direktør i Ecosubsea, under det næringspolitiske møtet i Austevoll. Bedriftens teknologi for miljøvennlig vask av skipsskrog er verdensledende.

Tor Mikal Østervold, leder Ecosubsea, holder foredrag

NHO Hordaland tok ferjesaken videre med fylket
Et velfungerende og godt utbygget transport- og logistikksystem er blant de viktigste forutsetningene for norske bedrifter i konkurranse på globale markeder.

–  Verdiskaperne i Austevoll fortjener bedre fergekapasitet og regularitet enn dagens situasjon tilsier. Det som skjer i Austevoll er ikke bare viktig for Hordaland, men også for nasjonen, sa Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland. 

Knudsen har i etterkant av møtet sendt brev til Hordaland fylkeskommune med krav om kapasitet- og regularitetsforbedring for fergene både nord og sør i Austevoll.

Kristin Skogen Lund lytter til Rune Kolbeinsvik, administrerende direktør, Electro Automation Austevoll AS.

Kristin Skogen Lund lytter til Rune Kolbeinsvik

Utfordringer Austevollsbedriftene tok opp

 • Ferjeforbindelsen til fastlandet fungerer ikke.

 • Mange ønsker å starte bedrift. Skjemaveldet hindrer mange å komme videre. 

 • Formuesskatten tapper bedrifter for kapital. Dette utarmer norsk eierskap og hindrer innovasjon.

 • Havforskere må få mer ressurser slik at de kan forbedre kvotesettingen av villfisk.

 • Det er for mye offentlig byråkrati rettet mot oppdrettsnæringen.

 • Det er behov for mer areal til å drive fiskeoppdrett.

Fra næringspolitisk møte i Austevoll der NHO-sjef Kristin Skogen Lund får innspill fra flere medlemsbedrifter. 

Kristin Skogen Lund møter medlemsbedrifter i Austevoll.

Tekst og foto: Bjørnar Eidsmo

NHO om statsbudsjettet: Skjerm jobbskapende tiltakNHO om statsbudsjettet: Selskapsskatten må ned

Se flere nyheter på forsiden

Kontakt oss

Bjørnar Eidsmo

Kommunikasjonsrådgiver

Bjornar.Eidsmo@nho.no
Telefon
23088277
Tom Knudsen

Regiondirektør

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688