Austevoll er det flere som pendler til enn fra

Øysamfunnet har 5.000 innbyggere og skaper over 20.000 arbeidsplasser. Se hva bedriftene der er opptatt av.

Kristin Skogen Lund og Tom Knudsen møter Ørjan Johannessen utenfor kjøkkenet.

– Vi ønsker å utvikle Bekkjarvik til å bli en av Norges mest spennende matplasser, sa Bocuse d'Or vinner Ørjan Johannessen (t.h.) Her med Kristin Skogen Lund, NHO-sjef, og Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland.

Publisert 13.11.15

Samferdsel, Vestlandet

Det er mye kompetanse her ute

I NHOs kommune-NM ligger Austevoll på 4. plass når det gjelder næringsliv og 1. plass for kommunal økonomi. 

– Jeg er imponert over pågangsmotet her tross vanskelige tider, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da hun møtte medlemsbedrifter i Austevoll. 

Austevoll kommune

 • Norges største kommune uten fastlandsforbindelse
 • 5000 innbyggere
 • Rundt 1000 selskaper
 • Bedriftene her skaper 20.000 arbeidsplasser globalt
 • Sentrale næringer er fiske, havbruk og shipping

Nøkkelen er engasjerte folk

– Det er mye kompetanse her ute. Nøkkelen til at vi er der vi er i dag er at vi har hatt folk som er motiverte og engasjerte, og som har fått eierskap til det de driver med. Vi har investert i vanskelige tider og er stolte av det vi har skapt, sa Arne Møgster, administrerende direktør, Austevoll Seafood.

Bedriften han leder er endel av familieselskapet LACO AS med over 9200 årsverk i 28 land. Hovedkontoret er på Storebø i Austevoll.

Arne Møgster, administrerende direktør i Austevoll Seafood, fortalte om røttene til familieselskapet LACO AS til Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland, og Kristin Skogen Lund, NHO-sjef.

Tom Knudsen og Kristin Skogen Lund på besøk til Arne Møgster.

Bedriften er bygget stein på stein

Vil gjøre Bekkjarvik enda mer spennende

Ørjan Johannessen er kokk i familiebedriften Bekkjarvik Gjestgiveri. I 2015 vant han Bocuse d'Or. Dermed regnes han som verdens beste kokk. Nå ønsker Johannessen å utvikle Bekkjarvik som reiselivsdestinasjon videre. 

–  Vi ønsker å finne nye gjester og utvikle Bekkjarvik til å bli en av Norges mest spennende matplasser, sa Johannessen. 

Gjestgiveriet driver han sammen med foreldrene og broren Arnt, som også er kokk. Familiebedriften har røtter tilbake til 1600-tallet. 
– Bedriften er bygget stein på stein, sa Johannessen.

Bekkjarvik Gjestgiveri har 9 lærlinger. Her er Ørjan Johannessen (til venstre) og broren Arnt (til høyre) med to som har tatt og tar fagbrev der. 

Flere i Austevoll trekker frem det samme langsiktige perspektivet som Johannessen. Familier bygger bedrifter steg for steg gjennom flere generasjoner. Fiske har gjerne vært der det startet.  

– Den som er mest omstillingsdyktig vinner, minte Hege Lauvik om under et næringspolitisk møte med NHO. Hun er leder i Austevoll næringsråd. 

Hege Lauvik holder innlegg under næringspolisk møte i Austevoll

Austevoll har begrenset åpningstid

 – Vi er en ledende kommune innen fiskeri, offshore og havbruk. Det er hardt arbeid som ligger bak dette, sa Hege Lauvik, leder i Austevoll næringsråd. 

Et titalls lokale bedrifter var samlet hos Austevoll Kraftlag for et næringspolitisk møte med NHO. Det tydeligste signalet var at bedriftene hindres av en ustabil ferjeforbindelse. 

– Vi har begrenset åpningstid. Slik kan det ikke fortsette, sa Lauvik.

– Austevoll er den største kommunen i Norge uten fastlandsforbindelse. Det er heller ingen ambisjoner for ferjeforbindelsen hit, sa Morten Storebø, ordfører i kommunen.

– Fordelene med å investere i miljøvennlig teknologi må forsterkes, sa Tor Mikal Østervold, administrerende direktør i Ecosubsea, under det næringspolitiske møtet i Austevoll. Bedriftens teknologi for miljøvennlig vask av skipsskrog er verdensledende.

Tor Mikal Østervold, leder Ecosubsea, holder foredrag

NHO Hordaland tok ferjesaken videre med fylket

Et velfungerende og godt utbygget transport- og logistikksystem er blant de viktigste forutsetningene for norske bedrifter i konkurranse på globale markeder.

–  Verdiskaperne i Austevoll fortjener bedre fergekapasitet og regularitet enn dagens situasjon tilsier. Det som skjer i Austevoll er ikke bare viktig for Hordaland, men også for nasjonen, sa Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland. 

Knudsen har i etterkant av møtet sendt brev til Hordaland fylkeskommune med krav om kapasitet- og regularitetsforbedring for fergene både nord og sør i Austevoll.

Kristin Skogen Lund lytter til Rune Kolbeinsvik, administrerende direktør, Electro Automation Austevoll AS.

Kristin Skogen Lund lytter til Rune Kolbeinsvik

Utfordringer Austevollsbedriftene tok opp

 • Ferjeforbindelsen til fastlandet fungerer ikke.

 • Mange ønsker å starte bedrift. Skjemaveldet hindrer mange å komme videre. 

 • Formuesskatten tapper bedrifter for kapital. Dette utarmer norsk eierskap og hindrer innovasjon.

 • Havforskere må få mer ressurser slik at de kan forbedre kvotesettingen av villfisk.

 • Det er for mye offentlig byråkrati rettet mot oppdrettsnæringen.

 • Det er behov for mer areal til å drive fiskeoppdrett.

Fra næringspolitisk møte i Austevoll der NHO-sjef Kristin Skogen Lund får innspill fra flere medlemsbedrifter. 

Kristin Skogen Lund møter medlemsbedrifter i Austevoll.

Tekst og foto: Bjørnar Eidsmo

NHO om statsbudsjettet: Skjerm jobbskapende tiltakNHO om statsbudsjettet: Selskapsskatten må ned

Se flere nyheter på forsiden

Kontakt oss

Bjørnar Eidsmo

Digital rådgiver

Marked og Event

Bjornar.Eidsmo@nho.no
Mobil
93024486
Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Vestlandet

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688