Gjennomslag for godsmilliarden

Jernbanedirektør Elisabeth Enger la i går fram en pakke på en milliard kroner til godstransport på jernbane. Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport Erling Sæther anerkjenner satsingen og sier at oppfølgingen blir kritisk.

Nå blir det fart på godstransporten. I hvert fall hjelper det med ekstrasatsingen på en milliard kroner.

Publisert 18.12.15

Samferdsel

Milliarden fordeler seg med

  • nærmere 300 millioner kroner til Alnabruterminalen i 2016 i tillegg til 100 millioner for hvert år fram til et større utbygging skjer.
  • 270 millioner kroner til terminalforsterkinger i Trondheim på Heimdalområdet som en midlertidig løsning for godstog inntil en større terminal blir bygget der.
  • 600 millioner kroner til bygging av krysningsspor på flere jernbanestrekninger.
  • I tillegg blir det introdusert en kompensasjon til godskundene for hver container/vogn som ikke kommer avgårde som følge av en innstilling.

 NHO Logistikk og Transport har i flere år tatt til orde for kortsiktige tiltak og lanserte "godsmilliarden" i forbindelse med budsjettarbeidet for 2016.  - Derfor ser vi fram til en operativ og handlekraftig godsdivisjon i Jernbaneverket som vi kan fortsette samarbeidet med, sier Erling Sæther.