God jernbanereform

Jernbanereformen kan gi en mer effektiv utbygging og et bedre tilbud til de reisende, mener NHO.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på togstasjon.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har presentert en jernbanereform, som de fire regjerings- og samarbeidspartiene står bak (Arkivfoto: Samferdselsdepartementet).

Publisert 11.05.15

Samferdsel

NHO er fornøyd med regjeringens forslag til jernbanereform, som regjeringen og samarbeidspartiene presenterte mandag:

- Den vil være et viktig bidrag for å få til en mer effektiv jernbanesektor, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Vi mener at gjennom økt konkurranse kan vi få utviklet et bedre tilbud for de reisende. Samtidig vil etablering av et jernbanedirektorat sørge for en mer helhetlig tilnærming.

Bedre koordinering

- Etablering av et infrastrukturforetak, som får ansvar for skinner, eiendom og vedlikehold, kan gi en mer effektiv utbygging og en bedre koordinering i utvikling av nye stasjonsbyer – når én enhet har ansvar for planlegging, utbygging av infrastruktur og stasjoner med områder rundt.

Brubakk understreker at det også er viktig at det gis en tydelig plan for hvordan man ser for seg konkurranseutsettingen av jernbaneverkets drift og vedlikeholdsavdeling, sier Brubakk.

- De grepene som legges frem i dag er et skritt i riktig retning. Men det er i tillegg viktig å se på hvordan infrastrukturen på dagens jernbane kan bli bedre. Dårlig driftsstabilitet medfører forsinkelser for næringslivet og kan resultere i at gods flyttes fra bane til vei. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med økt driftsstabilitet.