Hurtigruten vant over Bodø havn

Bodø havn er dømt til å betale nærmere 3,2 millioner kroner til Hurtigruten etter at den kommunale havnen over flere år har tatt ulovlig høye priser.

Hurtigruten

Hurtigruten. Fotograf: Aksel Jermstad

Publisert 11.05.16

Samferdsel

I en nylig avsagt dom, sier Salten tingrett at det foreligger myndighetsmisbruk fra havnens side.

Havnen har beregnet kaileie ut fra en minimum liggetid på 24 timer, som medfører at rederiet med to korte anløp per døgn i realiteten betaler 48 timers leie per døgn for én og samme kai. Hurtigruten har også blitt avkrevd såkalt ISPS-gebyr til havnen, som også kjennes ugyldig.

 Konstituert direktør for næringsjus i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes sier i en kommentar at kommunene eier og drifter viktig infrastruktur, og at disse ofte er i en monopolsituasjon. – Flere steder finnes det ikke reelle alternativer til de kommunale havnene. Havnene opptrer både som myndighet og som kommersielle aktører, og det må forventes at disse klarer å holde seg innenfor regelverket når de priser sine tjenester.

Administrerende direktør i NHO Sjøfart, Harald Thomassen, sier at dette er én av flere saker hvor Hurtigruten har blitt overfakturert. - Fra før har Høyesterett gitt Hurtigruten medhold i at Stranda kommune innkrevde ulovlig passasjervederlag. Kystverket har også iverksatt tilsyn med en rekke havner, og foreløpig konkludert med at flere av disse havnene har innkrevd ulovlige avgifter. NHO Sjøfart mener at det er påfallende at de fleste havnene, i tillegg til å bruke et felles prisregime, også nekter å forhandle pris med Hurtigruten. Dette skjer etter vår mening på oppfordring fra Norsk Havneforening, og bidrar til å begrense konkurransen mellom havnene i strid med intensjonen i havne- og farvannsloven.

- Forholdet til konkurranseloven var også oppe i Salten tingrett, og retten sier at enkelte uttalelser fra Bodø havn og Norsk Havneforening tilsier at de befinner seg nært et brudd på konkurranselovens bestemmelser om kartellvirksomhet. Retten kommer likevel til at Bodø havn og havneforeningen er innenfor loven. NHO Sjøfart har tidligere klaget på Norsk Havneforening til Konkurransetilsynet for det vi mener er brudd på konkurranseloven. Etter det som er kommet fram i Bodø, vil vi følge opp dette overfor Konkurransetilsynet, avslutter Harald Thomassen.